FFI skal vise vei for Forsvaret

Forsvarsdepartementet har bedt FFI om å «synligjøre hvilke muligheter regjeringen har for å videreutvikle Forsvaret».

Nordlys på Sennalandet (FInnmark) under øvelse Joint Viking 2017. / 
Northern Lights at Sennalandet (Finnmark) during exercise Joint Viking, 2017.

Det nye oppdraget ble formelt overlevert 17. september. Her kan du lese Forsvarsministerens mandat til FFI.

– At FFI nå blir bedt om å lage et grunnlag til en ny langtidsplan er en stor tillitserklæring, sier administrerende direktør John-Mikal Størdal.

FFI skal levere en ugradert rapport innen 4. februar 2019. På bakgrunn av FFIs innspill vil regjeringen fastsette rammer for det videre arbeidet med langtidsplanen, og be om forsvarssjefens fagmilitære råd på områder som skal videreutvikles.

Den nye langtidsplanen skal legges fram for Stortinget våren 2020. Se også regjeringens pressemelding om arbeidet med ny langtidsplan.

Jobben er alt i gang

Arbeidet med FFIs grunnlagsrapport skal ledes av forskningsdirektør Espen Skjelland og vil involvere hele instituttet. Skjelland understreker at FFI ikke starter med blanke ark.

– Vi har gjort en del arbeid de siste årene som vi kommer til å bygge videre på. For eksempel toprosentrapporten, som sier noe om hva Forsvaret skal gjøre om de får økte budsjetter, sier Skjelland.

FFI har også lagt ned betydelig innsats i å revidere scenarioporteføljen det siste året. Dette er en samling med mulige trusler og utfordringer Forsvaret og samfunnet kan møte. Disse scenarioene brukes både i øvelser og når Forsvaret skal planlegges og utformes.

FFI skal i grunnlagsrapporten vurdere «ulike konseptuelle retninger for videreutvikling av Forsvaret». Vi skal ikke presentere konkrete strukturalternativer, men skal konsentrere oss om de overordnede mulighetene ulike valg kan gi.

Forventer diskusjoner

For fire år siden, under forrige langdtidsprosess, påpekte FFI fundamentale ubalanser i Forsvaret, både operativt og økonomisk. Det er en av grunnene til at FFI har fått oppdraget mener Espen Skjelland.

– Vi har vist at vi har mye å tilføye i en slik fase. Vi ser helhetlig på ting. Vi tenker langsiktig.  Vi fremmer ikke enkeltinteresser eller kortsiktige hensyn.  Vi kan se på fundamentale sammenhenger mellom forsvarets oppgaver, struktur og økonomi uten å være bundet eller måtte ta hensyn til særinteresser. Vi prøver heller ikke å være populære, sier Skjelland.

Han mener oppgaven er både krevende og inspirerende, men regner ikke med at FFI vil høste unison applaus.

– Uansett hva vi gjør og hva vi anbefaler, vil det skape mye debatt, og vi vil få mye kritikk når vi er ferdige. Det må vi forberede oss på.