Her er Norge og Nederlands overvåkingssatellitter

Norge og Nederland er snart i verdensrommet med tvillingsatellittene Huygens og Birkeland. Satellittene er utviklet og bygget gjennom et samarbeid mellom FFI og to nederlandske forskningsinstitutter (NLR and TNO).

Grafisk fremstilling av tvillingsatellitter i verdensrommet med jorden i bakgrunnen
Forskere ved FFI og de nederlandske instituttene TNO og Royal NLR utvikler nanosatellittene Huygens og Birkeland sammen med NanoAvionics. Sammen vil de være i stand til å samle svært presis informasjon. (Foto: NanoAvionics)

Tvillingsatellittene er finansiert av de nederlandske og norske forsvarsdepartementene og utgjør den mest synlige delen av prosjektet MilSpace. Når de ventelig skytes opp fra Florida i desember i år vil de kunne oppdage, klassifisere og geolokalisere radarer av interesse svært nøyaktig. Det inkluderer navigasjonsradarer brukt på skip. Så sant radarene er i drift, vil MilSpace kunne oppdage dem fra sin polare bane.

Tett samarbeid

Satellittene er utviklet og bygget i tett samarbeid mellom nederlandske og norske forskere. Derav navnene: Christiaan Huygens (født i 1629) var den nederlandske matematikeren og fysikeren som oppdaget månen Titan og Oriontåken. Kristian Birkeland (1867) var den norske fysikkprofessoren som blant annet gjorde banebrytende forskning av nordlyset.

Første gang

Dette er første gang Norge og Nederland skyter opp en konstellasjon av satellitter som skal fly sammen. Det betyr at en får erfaring med formasjonsflyging gjennom prosjektet. De to satellittene vil bli plassert i en polar «Low Earth Orbit (LEO)» med et høyde på 550 km.

De vil bli plassert i samme baneplan. Avstanden mellom dem vil variere gjennom oppdraget. Antennene kan dekke et hvilket som helst punkt på jordens overflate. Det kan skje minst fire ganger per dag. På høyere breddegrader kan det gjøres så mange som 15 daglige observasjoner. Solcellepaneler vil gi de ti kilo tunge nanosatellittene nødvendig energi.

50/50 eierskap

Norske og nederlandske forskere har samarbeidet om prosjektet siden 2017. Forskerne har besøkt hverandres institutter jevnlig. SMART MilSpace2-systemet eies med en halvpart hver av det nederlandske forsvarsdepartementet og FFI, og eierskifteavtalen ble signert på FFI i forrige uke