Kenneth Ruud blir ny administrerende direktør ved FFI

Styret ved FFI besluttet på styremøtet 26. august å ansette dr. philos. Kenneth Ruud som ny administrerende direktør ved FFI. Han tiltrer stillingen 3. januar 2022.

Portrettfoto, utendørs, mann i dress
Prorektor ved UiT Kenneth Ruud er ansatt som ny administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt. Foto: Audun Hetland (UiT).

Kenneth Ruud kommer fra stillingen som prorektor forskning og utvikling ved Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Han er også nestleder ved Hylleraas-senteret, et senter for fremragende forskning drevet av Universitetet i Oslo og UiT.

portrettbilde av FFIs styreleder
FFIs styreleder Aslak Tveito

– I Kenneth Ruud får FFI en direktør som er en kjent forskningsprofil. Han er en veldig dyktig forsker og forskningsleder med et omfattende kontaktnett i norsk og internasjonal akademia, sier FFIs styreleder Aslak Tveito.

Spennende forskningsinstitusjon

– Jeg er veldig glad for den tilliten styret har vist meg, sier Kenneth Ruud i en kommentar. 

Han gleder seg til å bli bedre kjent med et spennende forskningsinstitutt med et viktig samfunnsoppdrag, og sammen med instituttets ansatte bidra til at FFI kan levere på oppdraget om å bruke kunnskap og ideer til et effektivt forsvar.

– Hva tenker du om overgangen fra akademia til et forskningsinstitutt, som i hovedsak driver med anvendt forskning – og det eneste forskningsinstituttet i Norge som driver med forsvarsforskning?

– Noe av det som gjør stillingen som administrerende direktør ved FFI attraktiv for meg er den faglige profilen. Den er unik nettopp fordi forsvarsforskning er hovedformålet. Mange sentrale forskningsområder ved FFI har på ulike måter kontaktpunkter mot mine egne forskningsinteresser, om enn ikke anvendelsene av forskningen, svarer Kenneth Ruud.

– Forskning og kompetanse blir også stadig viktigere for Forsvaret og forsvarssektoren i seg selv, og for totalforsvaret av samfunnet vårt. Det er også en viktig motivasjon for meg for denne stillingen.

Kort CV for Kenneth Ruud

Ruud er dr. philos. i kjemi fra Universitetet i Oslo (1993 – 1998) og har lang erfaring fra ulike lederstillinger ved Universitetet i Tromsø.

Stillinger:

  • 2017–dd: Nestleder ved Hylleraas-senteret, et senter for fremragende forskning drevet av UiO og UiT. Hylleraas.no
  • 2013–2021: Prorektor forskning og utvikling ved UiT. Det innebærer blant annet å delta i universitetets ledergruppe og ha et hovedansvar for forskning, utvikling og innovasjon.
  • 2007–2013: Leder senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi ved UiT/UiO. Ansvarlig for å bygge opp og drive aktiviteten ved senteret.

Styre- og tillitsverv:

  • 2020–2022: Visepreses, Det Norske Videnskaps-Akademi.dnva.no
  • 2020–2022: Styremedlem, VISTA, Det Norske Videnskaps-Akademi. vista.no
  • 2020–2025: Medlem av det internasjonale vitenskapsrådet, Institute of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences. uach.sav.sk/
  • 2019–2023: Nestleder i styret, Norges Forskningsråd. forskningsradet.no


 

Overgang, men store likehetstrekk

– Det blir nok en overgang å gå fra et rent grunnforskningsmiljø til et forskningsinstitutt med en sterk anvendt profil. Samtidig tror jeg det er store likhetstrekk med hvordan en kan utvikle den beste forskningen, uavhengig av om den er styrt av forskernes helt egne mål eller utviklet i dialog med brukermiljøer, sier Ruud.

– Min bakgrunn fra å bidra til utvikling av gode forskningsmiljø, fra utvikling av forskning ved et breddeuniversitet og fra forskningspolitikk, mener jeg kan være nyttig for FFI. Jeg ønsker å bidra til å styrke FFIs evne til å levere forskning av høy kvalitet som svarer til de forventninger brukerne har.

– Så kjenner jeg i mindre grad til forsvarssektoren. Jeg må bruke tid på å lære om hvilke forventninger FFIs oppdragsgivere har til instituttet. Sammen med oppdragsgivere og styret må jeg sørge for gode rammer for forskningen, slik at FFI kan levere godt på sitt oppdrag. Det blir veldig spennende, og jeg ser fram til å ta fatt på disse oppgavene, avslutter Kenneth Ruud.

Stillingen som administrerende direktør ved FFI er en åremålsstilling med varighet på seks år, med mulighet for seks nye år.