Nå kan teknologien din hjelpe Forsvaret

Norske bedrifter kan sitte på teknologier og løsninger som øker forsvarsevnen. Dermed kan dørene åpne seg også for salg til hele det allierte markedet. Hvordan komme med? Interesserte bedrifter må melde seg på innen 31. mai.

en ung kvinne i grønn militæruniform og norsk flagg på armen sitter med hodetelefoner og ser på flere dataskjermer
Innovasjon, inkludert bidrag fra små, sivile bedrifter, er viktig for Forsvaret. Bildet viser studenter fra Forsvarets ingeniørhøgskole under øvelsen Initial Entry. (Foto Daniel Nordby, Forsvaret).

Det handler om innovasjonsprogrammet LINC. Bokstavene står for Launchpad for Innovative Norwegian Companies.

Dette programmet henvender seg spesielt til oppstartsselskaper, til små og mellomstore bedrifter og andre ikke-etablerte aktører innenfor forsvarsindustri. Målet med LINC er å øke norsk og alliert forsvarsevne.

Den 21. mai klokken 13.30 arrangeres et digitalt "Ask me anything" møte der bedrifter kan få svar på alt du lurer på om programmet.

Bak det hele står tre aktører: Norwegian-American Defense Industry Council (NADIC), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Innovasjon Norge. LINC er videreutviklingen av det vellykkede Hacking 4 Allies-programmet, som mange har hørt om.

Det nye programmet vil gjøre seg nytte av økosystemet som NADIC og medlemsbasen av norske selskaper og amerikanske tjenestetilbydere benytter.

Tett på problemene

– Vi arbeider tett med det vi kaller problemeiere i Forsvarssektoren. De kan være alt fra fagmiljøer ved FFI som teknologien er relevant for, til brukere i Forsvaret. De formidler behovene sine til oss, og vi ser etter løsninger for dem, sier Tore Helland. Han er seniorrådgiver ved FFIs avdeling Innovasjon og industriutvikling.

Her er teknologiområder som LINC vet det er interesse for:

Sensor og edge

Forsvaret er interessert i løsninger og teknologier som sikter mot blant annet sensorer og edge-prosessering, for bruk både på og over land og vann.

Sensorer og strøm

Sensorer og strøm, både under og over vann, er interessante: Har bedriften din teknologier eller løsninger innenfor områder som sensorteknologi, strømforsyning, energiforsyning eller batteriteknologi for bruk over eller under havoverflaten?

Autonomi og navigasjon

Autonom beslutningsstøtte er et interessant felt for Forsvaret. Spesielt gjelder det ubemannede farkoster, og ruteplanlegging i kombinasjon med oppdragsplanlegging. Det samme gjelder navigasjonssystemer for mindre farkoster, av den typen som skal brukes i utfordrende operasjoner og under harde klimatiske forhold.

Bli eksponert

– Noen av løsningene Forsvaret trenger kan være dine. Nå får norske bedrifter sjansen til å eksponere dem for et større alliert marked i både USA og Norge, sier Helland, og fortsetter:

– Programmet legger til rette for at utvalgte aktører kobles mot relevante operative problemstillinger, av interesse for et større alliert marked. Programmet legger vekt på «dual use-teknologier. Det bygger videre på erfaringene til selskaper som har lykkes med å komme inn på markedet i USA.

Alt en bedrift trenger å vite for å delta finnes på denne nettsiden.

Og husk: Søknadsfristen er 31. mai 2024.