Stjernespekket uke i Stjørdal

Slik gikk det da Natos politiske og militære ledelse besøkte FFIs baseforsvarseksperiment under Trident Juncture.

General André Lanata, Superme Allied Commander Transformation i Nato (i midten), og Rose Gottemoeller, assisterende generalsekretær i Nato (til høyre), var to av Nato-sjefene som besøkte logistikkbasen i Stjørdal havn under Trident Juncture denne uken. Foto: FFI.

Det blåser en sur oktobervind i Stjørdal havn. Jens Inge Hyndøy klatrer opp på muren for at alle skal høre ham når han ønsker velkommen.

Den siste uken har Hyndøy og et 10-talls ingeniører og forskere fra FFI sjauet utstyr, koblet ledninger, testet, testet og testet igjen for å få alt til fungere. I dag er det alvor.

Rundt Hyndøy står 100 av Natos mest prominente diplomater og offiserer. De har nettopp sett Natos «krigsshow» på Byneset i forbindelse gigantøvelsen Trident Juncture. Nå står de her i Stjørdal, småhutrende, og trekker frakker og jakker tettere rund seg.

Gjestene skal snart få se et eksempel på hvordan ny teknologi kan brukes til å passe på baser på en mer effektiv måte. I en container på havna sitter lokale HV-soldater klare til å styre alle sensorene,  våpenstasjonene og vaktstyrken som skal settes inn for å bekjempe inntrengerne.

Baseforsvarskonseptet forklart på fire minutter.

Vil prøve ut teknologien på en base

Logistikkbasen i Stjørdal havn er et av 20 eksperimenter Natos ACT (Allied Command Transformation) har ansvar for under storøvelsen Trident Juncture. Nato ACT jobber med å videreutvikle og forbedre Natos organisasjon, styrker og doktriner. En viktig del av dette er å ta i bruk ny teknologi.

En halvtime etter at Hyndøy ønsket velkommen kan han puste ut. Demonstrasjonen gikk bra. Applausen runger i teltet. Nå gjenstår bare sjarmøretappen – å overbevise beslutningstagerne om at de bør satse videre på konseptet.

– Dette vi viser her i dag er i stor grad kjent teknologi. Poenget er å demonstrere nye måter å bruke elementene og sette det sammen på, sier Hyndøy.

I tillegg til Nato-ledelsen har en rekke norske og internasjonale ledere og pressefolk besøkt havna denne uken. Hyndøy er strålende fornøyd med all oppmerksomheten demonstrasjonen har fått.

– Målet nå er å få etablert systemet permanent ved en norsk base eller flystasjon, for å teste det ut i praksis og videreutvikle konseptet, sier Hyndøy.

Reddet av 3D-printing

Med unntak av Jens Stoltenberg var det meste av Natos toppledelse på plass.

I tillegg til baseforsvarskonseptet fikk gjestene i Stjørdal havn besøke FieldMade, et norsk firma som har utspring hos FFI. De har spesialisert seg i «mobile additive manufacturing» - eller 3D-printing i felt, som det heter på godt norsk.

Under Trident Juncture har de printet ut reservedeler og løst små og store problemer for både amerikanske, britiske, franske og nederlandske styrker. Også Kongsberg, som har laget våpenstasjonene i baseforsvarskonseptet, ble reddet av FieldMades 3D-printer da en del på en av stasjonene ble ødelagt få dager før øvelsen startet.

fieldmade_kontainer_TJ18_680
Det dannet seg en lang kø med Nato-ledere som ville inn i FieldMades container og å se hva de får til med sine 3D-printere. Foto: FFI.

I køen utenfor FieldMades container traff vi Air Chief Marshal Stuart Peach. Han er formann i Natos militærkomite, rådet der forsvarsministrene i alle medlemslandene samles.

– Jeg er fornøyd med å se vitenskap tatt i bruk i felt, og med å se hvor mange ingeniører som er her ute for å finne måter de kan hjelpe soldatene. Vi snakker veldig ofte om det i klasserommet og i presentasjoner. Det er godt å se det gjort i praksis, sier Peach til FFI.

– Vakthold og baseforsvar legger beslag på store mannskaper, så alt som kan frigjøre disse ressursene til å gjøre andre oppgaver er bra. Det er fortsatt mange utfordringer som må løses. Vi må etablere regler for hvordan dette utstyret skal brukes under oppdrag og i kampsituasjoner. Men jeg skjønner konseptet og jeg er imponert av det jeg har sett.

En stor dag for FFI

FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal mener eksperimentet i Stjørdal havn viser FFI på sitt beste.

– Dette eksperimentet er helt i tråd med vår visjon og strategi. Her er vi i felt og tester ut teknologiske løsninger sammen med de som skal bruke den – altså soldatene – og industrien, som skal produsere den, sier Størdal.

Et slikt trekantsamarbeid gjør at forsvarssektoren kan omstille seg raskere og i enda større grad dra nytte av den teknologiske utviklingen i samfunnet, mener Størdal.

– Det handler om å gå ett steg videre. Vi må ta teknologien ut og vise hvordan den kan brukes i praksis.

At 100 Nato-topper tok bussen ut til Stjørdal havn for å se FFIs demonstrasjon la ikke akkurat noen demper på Størdals entusiasme.

Blant de internasjonale delegasjonene som besøkte Stjørdal er det flere som har bedt om møter for å diskutere videre samarbeid og lære mer om både baseforsvarskonseptet og 3D-printing i felt.

– At vi gjør dette sammen med Nato ACT, er definitivt med på å løfte oppmerksomheten. Det er moro å se at alliansens øverste ledere er så interesserte og nysgjerrige på vår virksomhet, sier Størdal.

En våpenstasjonen er en av sensorene som inngår i baseforsvarssystemet
Denne våpenstasjonen er en av sensorene som inngår i baseforsvarssystemet. Foto: FFI.

PS. Her kan du se en reportasje Forsvarets Forum har laget fra baseforsvarsdemoen, og møte HV soldatene som bemannet kontrollrommet. De hadde aldri brukt systemet før, men lærte det på fire dager.