#11: Atomvåpen: Bør vi miste nattesøvnen?

Visste du at Norge har bidratt til å utvikle en metode som skal verifisere at atommakter destruerer sine våpen?

- Sannsynligheten for et angrep med kjernevåpen er veldig liten, men konsekvensene er så enorme at vi mener det er viktig å forstå hva trusselen går ut på, sier Halvor Kippe, kjernefysiker og forsker ved FFI. I denne utgaven av Ugradert forteller Kippe om sin forskning på atomprogrammene i Nord-Korea og Iran. Her får du også høre mer om en ny metode internasjonale inspektører kan bruke for å verifisere at kjernevåpen er blitt destruert. Her har FFI og andre norske institusjoner spilt en viktig rolle.

Det er noen tiår siden den kalde krigen tinte opp. Men temaet kjernevåpen er ikke blitt mindre aktuelt.

Det finnes fortsatt nok våpen på lager til å ødelegge vår sivilisasjon mange ganger. I Asia tester Nord-Korea langtrekkende missiler de hevder kan frakte atomvåpen. USA og Russland moderniserer sitt arsenal, og atommakter i Asia utvider sitt.

Avskrekkingslogikken dominerer fortsatt internasjonalt. I FN er det nettopp forhandlet frem et førsteutkast til en traktat som skal forby atomvåpen, uten at Russland og Nato-landene har deltatt i forhandlingene. Også Japan, som lenge har jobbet mot bruk av atomvåpen, og Sør Korea, som lever med atomtrusler fra Nord Korea, stemte mot at forhandlingene om et forbud skulle settes i gang.

Vi trenger kunnskap om kjernevåpen

– Sannsynligheten for et angrep med kjernevåpen er veldig liten, men konsekvensene er så enorme at vi mener det er viktig å forstå hva trusselen går ut på, sier Kippe i podcasten.

Kippe er en av forskerne som har bidratt til å utvikle en metode for å verifisere at et kjernevåpen faktisk er blitt destruert .

I dette arbeidet har atomgruppen ved FFI, institutt for energiteknikk, NORSAR og Statens strålevern i mer enn ti år samarbeidet med britiske forsvarsmyndigheter og kjernevåpenlaboratoriet i Storbritannia. Resultatet er prosedyrer, målinger og teknikker som er nødvendige dersom inspektører skal være sikre på at det er et ekte kjernevåpen som er blitt destruert, og at materiale ikke er kommet på avveie.

Ellers er Kippe regnet som en ekspert på atomprogrammene i Iran og Nord-Korea.

I denne podcasten snakker han blant annet om atom-avtalen verdens stormakter har inngått med Iran.

  • Hva innebærer den egentlig?
  • Og hvordan kan vi forske på atomprogrammet i et så lukket land som Nord-Korea?
  • Sist men ikke minst: Mener Nord-Korea alvor?
  • Og hvor stor fare er det for at de bruker sine kjernevåpen?