Jubileumspodkast del 3: Terne

Hva var dette prosjektet som på det meste involverte en tredjedel av FFIs ansatte?

På 50-tallet startet utviklingen av antiubåtvåpenet Terne ved FFI. I denne episoden av Ugradert får du høre mer om Terne. Det første store prosjektet som samlet instituttet og fikk de ulike avdelingene til å jobbe sammen. Terne-prosjektet var første steg i en utvikling som gjorde at Norge ble produsentland for noen av verdens mest avanserte missiler.

På 1950-tallet ble bekjempelse av undervannsbåter en høyt prioritert oppgave for den norske marine. I om lag 15 år, fra 1947 og godt ut på 1960-tallet, arbeidet FFI med et antiubåtvåpen. 

Prosjektet fikk kodenavnet Terne, etter de grasiøse fuglene som er kjent for å stupdykke mot vannoverflaten. 

Det som i 1947 startet som en utvikling og konstruksjon av en rakettdrevet synkemine mot undervannsbåter, ble utover 50-tallet et komplett våpensystem som kunne utplasseres om bord på marinens fartøyer.

Ternes tre faser

Terne-prosjektet gjennomløp tre faser, som delvis overlappet hverandre:

Terne I: Utvikling av en rakettbåret synkemine

Terne II: Utvikling og konstruksjon av et landbasert antiubåtvåpen for havneforsvar

Terne III: Utvikling og konstruksjon av et fartøymontert antiubåtvåpen

Terne ble viktig av flere grunner. Særlig fordi det gjennom arbeidet oppstod en ny type tenkning ved FFI, og avdelingene lærte etter hvert å samarbeide om store og krevende oppgaver. 

Terne II var også det første prosjektet der FFI tok servoteknikken i bruk. Utviklingen av den servostyrte launcher og prediktoren brakte FFI i nærkontakt med en rekke nye fagdisipliner som nå var i sterk utvikling, blant annet finmekanikk av en klasse som på denne tiden var lite kjent i Norge. 

Å kunne beherske disse nye fagdisiplinene var en forutsetning for Terne som våpensystem, utviklingen av Penguin-systemene og en rekke avanserte ildlednings-, våpenkontroll og navigasjonssystemer, som skulle følge etter i årene som kom.

1952_04_Ternefyring 2 foran kantina.jpg
Testoppskytning med Terne foran kantinen på FFI, 1952. Foto: FFI

 

1956_01_Ternebatteri_KNM_Balder.jpg
En prototype av Ternebatteri om bord torpedojageren KNM ”Balder” i 1956. Foto: FFI