Kenneth Ruud

Administrerende direktør

Om forskeren

Stilling

Administrerende direktør

Utdanning

dr.philos. teoretisk kjemi

Kontaktinformasjon

kenneth.ruud@ffi.no

​Kenneth Ruud er administrerende direktør ved FFI. Han er dr.philos. i teoretisk kjemi fra Universitet i Oslo (UiO). Forskningen hans fokuserer på å utvikle teorier og beregningsmetoder for å løse kvantefysikkens lover ved hjelp av matematikk og beregningsvitenskap, for på den måten å forstå kjemi. 

Ruud har arbeidet ved FFI siden januar 2022. Han har omfattende erfaring med forskning og lederskap og kom fra stillingen som prorektor for forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Ruud er nestleder i Forskningsrådets styre og visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi. Han er også medlem av Hylleraas-senteret (tidligere nestleder), et senter for fremragende forskning drevet av Universitetet i Oslo og UiT.

Om forskeren

Stilling

Administrerende direktør

Utdanning

dr.philos. teoretisk kjemi

Kontaktinformasjon

kenneth.ruud@ffi.no

Vitenskapelige rapporter og artikler

FFI-rapporter og vitenskapelige artikler skrevet av forskeren