Una Hakvåg

Seniorforsker (B.A., M.A.)

Om forskeren

Tittel

Seniorforsker (B.A., M.A.)

Utdanning

Master of Arts (M.A.)

Kontaktinformasjon

[email protected]

+ 47 41 16 04 93

Una Hakvåg har en mastergrad i russiske kulturstudier fra Universitet i Oslo. Hun har vært ansatt som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) siden 2011. Hakvåg snakker russisk og har publisert artikler og forskningsrapporter om russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Hun har også forsket på russisk offentlig pengebruk og det russiske forsvarsbudsjettet.

Gå til vår temaside for krigen mellom Ukraina og Russland.

Om forskeren

Tittel

Seniorforsker (B.A., M.A.)

Utdanning

Master of Arts (M.A.)

Kontaktinformasjon

[email protected]

+ 47 41 16 04 93

Vitenskapelige rapporter og artikler

FFI-rapporter og vitenskapelige artikler skrevet av forskeren