MilSpace2

Hvordan kan et nytt satellittsystem gi Forsvaret bedre situasjonsforståelse?

Fakta om prosjektet

Kontaktperson FFI

Tonje Nanette Arnesen

Oppdragsgiver

Tvillingsatellittene er finansiert av de nederlandske og norske forsvarsdepartementene og utgjør den mest synlige delen av prosjektet MilSpace. 

3. januar 2023 skytes tvillingsatellittene Huygens og Birkeland opp fra Florida, USA. Satellittene er utviklet og bygget gjennom et samarbeid mellom FFI og to nederlandske forskningsinstitutter (NLR og TNO).

De to satellittene vil bli plassert i en polar «Low Earth Orbit (LEO)» med en høyde på 535 km. De vil bli plassert i samme baneplan. Avstanden mellom dem vil variere gjennom oppdraget. Satellittene kan dekke et hvilket som helst punkt på jordens overflate. Det kan skje minst fire ganger per dag. På høyere breddegrader kan det gjøres så mange som 15 daglige observasjoner.

Scene08_Still01_F0_PS.png
Tvillingsatellittene Birkeland og Huygens

Når satellittene er i bane vil de dermed kunne oppdage, klassifisere og geolokalisere radarer av interesse svært nøyaktig. Det inkluderer navigasjonsradarer brukt på skip. Så sant radarene er i drift, vil MilSpace2-satellittene kunne oppdage dem fra sin polare bane. Solcellepaneler vil gi de ti kilo tunge mikrosatellittene nødvendig energi.

Et mål med prosjektet er å se hvordan små-satellitter kan brukes operativt av Forsvaret i Norge og i nederlandsk forsvar for å gi et bedre situasjonsbilde. Satellittsystemet skal gjennom en rekke tester og blant annet demonstreres under øvelser. Innen utgangen av 2024 skal vi gi en anbefaling om videre bruk av slike små-satellitter til våre oppdragsgivere. 

Siden de to mikrosatellittene skal fly i tandem, vil de også gi nyttig erfaring med formasjonsflygning og manøvrering i rommet. Det er nyttig for å lære å unngå kollisjoner med romsøppel og andre satellitter. Erfaringene overføres til Forsvaret og industrien på et senere tidspunkt.

Norske og nederlandske forskere har samarbeidet om prosjektet siden 2018. SMART MilSpace2-systemet eies med en halvpart hver av det nederlandske forsvarsdepartementet og FFI. Satellittene er oppkalt etter den nederlandske matematikeren og fysikeren Christiaan Huygens (født i 1629) som oppdaget månen Titan og Oriontåken, og den norske fysikkprofessoren Kristian Birkeland (1867) som blant annet gjorde banebrytende forskning på nordlyset.

Fakta om prosjektet

Kontaktperson FFI

Tonje Nanette Arnesen

Oppdragsgiver

Tvillingsatellittene er finansiert av de nederlandske og norske forsvarsdepartementene og utgjør den mest synlige delen av prosjektet MilSpace. 

Se oppskytningen

Oppskytningen vil finne sted 3. januar i Florida, USA. 

Tvillingsatellittene Huygens og Birkeland

Vitenskapelige rapporter og artikler