Tema

CBRNE

Hvordan kan vi forhindre, håndtere og beskytte oss mot CBRNE-hendelser?

FFIs visjon er å være nasjonal hovedleverandør av CBRNE-forskning. Vi skal være en beredskapsressurs for Forsvaret og det sivile samfunn, og bidra til å løse utfordringer for Forsvaret og andre samfunnsutfordringer, også gjennom militært-sivilt samarbeid.