André fikk syn for lasere

André (23) studerer til sivilingeniør i fysikk og matematikk ved NTNU. I sommer handlet alt om laser.

portrettbilde av sommerstudent Andre

Lasere har vært sommerjobben min. Jeg var her ved FFI i fjor sommer også. Jeg har lært veldig mye om hvordan forskjellige lasere fungerer, og hvordan de utvikles. Det inkluderer hvordan man kan modellere lasersystemer numerisk. I tillegg har jeg gjennom labarbeidet lært meg å bruke avanserte vitenskapelige instrumenter.

Hovedprosjektet denne gangen er en munnfull: Jeg har utviklet en pulset fiberlaser med bølgelengde på 1,95 mikrometer. Den skal brukes til spektroskopiske målinger av holmium-dopede optiske fibre.

Jeg har også jobbet med en simulering som skal komplementere målinger som skal gjøres på lab.

På studiet mitt har jeg hatt fag innenfor kvantefysikk, laserfysikk, optikk og programmering. Jeg fikk bruk for så å si alt jeg har lært i disse fagene. Kunnskapene jeg hadde fra før har vært helt avgjørende for at jeg kunne raskt sette meg inn i prosjektet, for at jeg skulle forstå hvordan jeg måler ting på lab – og hvordan jeg skal tolke resultatene.

På videregående syntes jeg fysikkfaget var veldig interessant, og jeg hadde en god lærer. I tillegg hadde jeg hørt mye bra om NTNU. Da ble valget ganske enkelt.

Jeg kan godt tenke meg å arbeide videre med lasere, det er spennende. Det har også hele denne sommeren vært. Jeg har lært veldig mye som jeg kommer til å ha nytte av videre.

Sommerjobb ved FFI

Hvem kan søke sommerjobb, hvor vil du jobbe og hva med sikkerhetsklarering?

Du kan søke sommerjobb hos oss hvis du studerer ved et universitet eller en høgskole. Du må være norsk statsborger, og vi krever sikkerhetsklarering.

Arbeidsstedet er på Kjeller ved Lillestrøm eller på Karljohansvern i Horten. Vi har et begrenset antall hybler til leie på Kjeller og prioriterer tildelingen til dem som ikke bor i pendleravstand til instituttet.

For studenter i sommerjobb benytter vi nivå Konfidensielt. Aktuelle kandidater vil få tilsendt blankett for personopplysninger, som fylles ut og returneres.
Du kan lese mer om sikkerhetsklarering her.

Vil du lese mer om hva andre studenter har jobbet med ved FFI?