Catrine har sett på hacking og desinformasjon

Catrine (25) er på masterstudiet i samfunnssikkerhet ved UIT Norges arktiske universitet. Sommeren ved FFI handlet om påvirkningsoperasjoner.

Ung kvinne sitter ved kontorpult

Datahacking og desinformasjonskampanjer: Hvordan kombinerer aktører slike aktiviteter for å påvirke politiske prosesser i andre land? I sommer har jeg jobbet med å kartlegge utenlandske påvirkningsoperasjoner mot Norge, spesielt knyttet opp mot høstens stortingsvalg. Jeg har lært om ulike påvirkningsmetoder, hvem som står bak, hvilke mål de har og hvilken effekt det kan ha. Jeg har også lært hvordan det er å jobbe som forsker på et tema som er veldig aktuelt og i konstant utvikling.  

Jeg skrev bachelor om forholdet mellom Norge og Russland i nordområdene, noe som har kommet godt med under sommerjobben. Grunnen til at jeg valgte denne studieretningen var en generell interesse for samfunnsfag på ungdomsskolen og videregående. Etter videregående fant jeg ut at jeg var spesielt interessert i sikkerhetspolitikk og forsvarspolitikk. 

Jeg synes det er interessant å lære om hvordan man kan gjøre samfunnet robust, slik at man kan håndtere kriser og ivareta befolkningens sikkerhet ved uforutsette hendelser. Det mest spennende her ved FFI har vært å kunne fordype seg i et tema som er såpass aktuelt for tida vi lever i nå. Verden blir mer og mer digitalisert, og krigføring foregår på andre måter enn den har gjort tidligere. Dessuten har det vært en kontinuerlig strøm av nytt og relevant materiale, på grunn av den raske utviklingen på feltet. Det har vært veldig spennende å kunne jobbe med flinke og inspirerende folk her, som er eksperter på området. 

Sommerjobben har gitt meg mulighet til å kombinere statsvitenskap og samfunnssikkerhet. Jeg tror jeg godt kan tenke meg å jobbe med noe lignende når jeg er ferdig med studiene. Sånn sett kunne jeg godt tenke meg å forske mer. Det som frister med å være forsker er å kunne fordype seg i et noe man interesserer seg for, eller en problemstilling man ønsker svaret på. 
 

Vil du lese mer om hva andre studenter har jobbet med ved FFI?