Hvordan bruke et klimakammer

Juni (23) er medisinstudent ved Universitetet i Oslo. I sommer testet hun bekledning i regn.

Ung kvinne står utendørs på en steinlagt plass

Jeg har jobbet med klimakammer i sommer. Nærmere bestemt handlet det om bekledningstester i regn. Slik har jeg lært mye nytt her ved FFI, blant annet om hvordan man bruker et slik klimakammer, mer om prosedyre og metode ved forsøk, bearbeiding av data og å samle dataene i en rapport. Slik har jeg også fått anvendt teoretisk kunnskap fra studiet i praksis. Blant annet en del fysiologi, på en annen måte enn det jeg har vært vant med. Det har vært veldig spennende. 

Da jeg var yngre var jeg veldig opptatt av matematikk og fysikk. Jeg hadde lenge et ønske om å studere ingeniørfag. Tilfeldigheter og en åpenbaring i biologitimene på videregående gjorde derimot at jeg valgte en helt annen vei. Det endte med den studieretningen jeg går på nå. Siden barndommen har jeg har vært veldig nysgjerrig og likt å tilegne meg ny kunnskap. Det tror jeg har medvirket til at jeg plutselig endret ønske om hvilken studieretning jeg ville gå, og at jeg har blitt dratt litt i retning forskningen. 
 
Jeg valgte studieretningen på grunn av bredden i faget. Det er både spennende og utfordrende. Jeg opplever at det er mange ulike muligheter og retninger man kan velge når man er ferdig utdannet. 

Det mest spennende med å jobbe her ved FFI har vært at jeg har lært mye nytt, utført forsøk, og fått et innblikk i hverdagen på FFI. Det føles meningsfylt å få forske på noe som kan bidra til at soldater i Forsvaret har riktig bekledning for norske forhold. Jeg har kunnet jobbe selvstendig under god veiledning, og jeg har fått en del ansvar. Jeg har også blitt gitt muligheten til å skrive en rapport som tar for seg resultatet av forsøkene. Det synes jeg er en spennende og morsom erfaring, som jeg tror jeg kan dra nytte av senere. Sommeren min har i det hele tatt vært veldig spennende, morsom og lærerik. Jeg kunne godt tenkte meg å forske når jeg er ferdig utdannet.

Sommerjobb ved FFI

Hvem kan søke sommerjobb, hvor vil du jobbe og hva med sikkerhetsklarering?

Du kan søke sommerjobb hos oss hvis du studerer ved et universitet eller en høgskole. Du må være norsk statsborger, og vi krever sikkerhetsklarering.

Arbeidsstedet er på Kjeller ved Lillestrøm eller på Karljohansvern i Horten. Vi har et begrenset antall hybler til leie på Kjeller og prioriterer tildelingen til dem som ikke bor i pendleravstand til instituttet.

For studenter i sommerjobb benytter vi nivå Konfidensielt. Aktuelle kandidater vil få tilsendt blankett for personopplysninger, som fylles ut og returneres.
Du kan lese mer om sikkerhetsklarering her.

Vil du lese mer om hva andre studenter har jobbet med ved FFI?