Nye maskiner er spennende

Anders (26) fra Oslo studerer produktutvikling og produksjon ved NTNU i Trondheim. Målet er å få jobbe med ny teknologi.

Ung mann står foran stor maskin. Ser i kamera og smiler

Fagretningen min er industriell mekanikk, mer presist faststoff- og strømningsmekanikk.
Dette er faktisk ikke det første sommerstudentåret mitt ved FFI. Jeg var her for to år siden også. 

I sommer har jeg hovedsakelig jobbet med mekanisk design og konstruksjon av komponenter. Dette gjør jeg i CAD-programmet SolidWorks. De tingene jeg designer blir så produsert av mekanikere på verkstedet her ved avdelingen for produktutvikling, test og verifikasjon (PTV). Avdelingen er i samme bygg som jeg har hatt kontor i. Oppgavene har vært reelle og varierte, i og med at jeg har jobbet på forskjellige prosjekter.
 

Siden jeg har vært her før, var det noen ting som allerede var kjent for meg. Men jeg har blitt bedre på 3D-modellering, og har fått mer kunnskap om hvordan ting kan konstrueres og produseres. Jeg har fått innblikk i hva som kan oppnås med 3D-printing i metall, en veldig kul og fremtidsrettet produksjonsmetode. Jeg har til og med designet en komponent som skal printes på den måten. Jeg har også lært litt om usb-c-lading, gjennom et elektronikkprosjekt.

Det jeg tidligere har lært om både faststoffmekanikk og varmeledning har vært veldig nyttige i enkelte av prosjektene jeg har hatt. I tillegg har kunnskap om produksjonsmetoder jeg har lært tidligere i studiet kommet til nytte.

Helt fra barndommen har jeg vært interessert i å finne ut hvordan maskiner som biler, fly og mye annet fungerer. Og enda bedre: være i stand til å konstruere slike ting selv. På videregående fant jeg ut at fysikk var det faget jeg likte best, og særlig den mekaniske biten av det. Jeg tenkte at maskiningeniør er et bredt studium med mange muligheter. Her lærer du ikke bare om fysikk og mekanikk på et teoretisk plan, men du blir også rustet til å anvende det på reelle problemer.

Det mest spennende i sommer var at jeg endelig fant en fungerende løsning på en problemstilling jeg har stått fast på. Den 3D-printede løsningen min skal nå brukes i et av prosjektene jeg har deltatt i. 

Veien videre? Jeg har tatt en relativt bred utdannelse, og kan velge flere karriereveier. Blant mulighetene som er å få jobb som sivilingeniør innenfor både maskinkonstruksjon og analyse, slik som her ved FFI. Eller jeg kan gå en mer teoretisk retning, som innebærer numeriske metoder for løsning av strømnings- og faststoffmekanikk. Om jeg tar den siste retningen synes jeg det virker enda mer appellerende å bidra i utviklingen av noe fysisk som en ny maskin eller innretning, heller enn for eksempel jobbe med å predikere været eller å verifisere arbeidet noen andre har gjort.

Det appellerer til meg å bli forsker. I en slik stilling tror jeg du kan eksperimentere og utforske mer enn i en jobb der hovedmålsettingen er å maksimere profitt. Sommeren som student ved FFI har vært både utfordrende og lærerik, i tillegg til at jeg fikk arbeide ved PTV, som er en veldig hyggelig avdeling!

Vil du lese mer om hva andre studenter har jobbet med ved FFI?