På jakt etter saxitoksin

Eyvor (26) arbeider med analytisk kjemi. Hun vil gjøre det enklere å finne spor av kjemiske stridsmidler. I sommer har hun jaktet på ørsmå mengder av toksinet saxitoksin.

Ung kvinne i hvit labfrakk holder et reagensrør og et reagensrørbrett

Jeg prøver å forbedre en metode for å identifisere saxitoksin. Dette er et algetoksin som angriper nervesystemet vårt. Det er mest kjent for å forårsake paralyserende skalldyrforgiftning.

Det kan tenkes brukt i kjemiske våpen, og er et av stoffene som listes i Kjemivåpenkonvensjonen. Målet er å kunne påvise enda lavere konsentrasjoner av saxitoksin i vann og biologiske prøver, som for eksempel blod.

På beredskapslaboratoriet ved FFIs avdeling Totalforsvar bistår vi Forsvaret og sivile nødetater. Hvis det er mistanke om at noen er utsatt for kjemiske stridsmidler, eller andre giftige kjemikalier, kan FFI analysere relevante prøver.

Jeg studerer til master i analytisk kjemi ved NTNU, og gjennomfører masteroppgaven min ved FFI. Her på Kjeller er jeg tilknytta fagområdet CBRNE. CBRNE er en fellesbetegnelse for kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensial.

Masteroppgaven min heter «Identifikasjon av biomarkører for sennepsgasseksponering ved bruk av LC-MS». Folk blir litt flakkende i blikket når de hører dette, men nesten alle har hørt om sennepsgass. Den ble brukt første gang under første verdenskrig. De typiske bildene fra slagmarka viser folk med vernemasker, og liksom en dis som sprer seg utover.

Første verdenskrig er fortsatt den konflikten der vi har sett den mest utbredte bruken, men sennepsgass ble også brukt under Iran-Irak-krigen på 1980-tallet. I 2015 ble den brukt under borgerkrigen i Syria. Så gassen er dessverre fortsatt aktuell.

En masteroppgave på universitetet inkluderes kanskje i et forskningsprosjekt. Det gis muligens ut en artikkel. Det er veldig bra. Men her ved FFI er det enda bedre: Jeg får et umiddelbart og håndfast resultat av oppgaven min. Metoden min blir nå del av metodeporteføljen til FFIs beredskapslaboratorium.

Da føler jeg at jeg har bidratt til noe viktig. Metodene brukes til å analysere ukjente prøver. Ved mistanke om at noen er utsatt for sennepsgass kan de anvendes. Prøvene kan bidra til at riktig medisinsk hjelp blir gitt.

Det mest spennende med sommerjobben min har vært å få gjøre så mye praktisk og selvstendig på instrumentene her. Slik har jeg fått lov til å prøve meg fram på en helt annen måte enn på studiet. Det er også kort vei til god veiledning. FFI verdsetter sommerstudentene sine. Instituttet gjør sitt beste for at vi skal trives både faglig og sosialt.

Jeg deler min mors tro på at selv om flere av problemene i verden i dag er skapt av teknologi, så kan de også løses med teknologi. Når jeg kommer ut i arbeidslivet vil jeg gjerne bidra positivt, enten humanitært eller knyttet til klima og miljø. Kjemi er en mulig retning for å oppnå slike mål. Dessuten var kjemien det mest interessante faget mitt på videregående!

Sommerjobb ved FFI

Hvem kan søke sommerjobb, hvor vil du jobbe og hva med sikkerhetsklarering?

Du kan søke sommerjobb hos oss hvis du studerer ved et universitet eller en høgskole. Du må være norsk statsborger, og vi krever sikkerhetsklarering.

Arbeidsstedet er på Kjeller ved Lillestrøm eller på Karljohansvern i Horten. Vi har et begrenset antall hybler til leie på Kjeller og prioriterer tildelingen til dem som ikke bor i pendleravstand til instituttet.

For studenter i sommerjobb benytter vi nivå Konfidensielt. Aktuelle kandidater vil få tilsendt blankett for personopplysninger, som fylles ut og returneres.
Du kan lese mer om sikkerhetsklarering her.

Vil du lese mer om hva andre studenter har jobbet med ved FFI?