Sommerjobb ved FFIgammel

Ved FFI løser vi mange krevende og spennende oppgaver, og noen av dem passer godt for en sommerjobb. Kanskje det kan bli din sommerjobb?

Hvert år gir vi sommerjobb til 60-70 studenter. Søknadsfristen er 15. november 2020.

Vårt utfordrende og uformelle fagmiljø vil gi deg tilbakemeldinger og støtte som utvikler deg som fagperson og setter deg i en bedre posisjon ved senere jobbsøking. Mange sommeransatte kommer også tilbake og skriver masteroppgaven sin hos oss.

Det er mulig å få sommerjobb innen et bredt spekter av fagområder:

 • Anvendt matematikk
 • Atmosfærefysikk og romteknologi
 • Biokjemi og cellebiologi
 • Distribuerte system og nettverk
 • Elektrooptikk og laserfysikk
 • Flyteknikk
 • Fysikalsk kjemi
 • Fysiologi og medisin
 • Halvlederfysikk
 • IKT-sikkerhet
 • Kjernefysikk og kjernekjemi
 • Konfigurerbar elektronikk
 • Logistikk og logistikkleiing
 • Material- og nanoteknologi
 • Miljø-, geo- og hydroakustikk
 • Miljøkjemi
 • Modellering og simulering
 • Molekylærbiologi, mikrobiologi og bioteknologi
 • Navigasjon
 • Numeriske strømningsberegninger
 • Operasjonsanalyse
 • Organisk, uorganisk og analytisk kjemi
 • Programvareteknikk
 • Radar og mikrobølgeelektronikk
 • Radiokommunikasjon og telematikk
 • Samfunnssikkerhet
 • Signalanalyse og bildebehandling
 • Sikkerhetspolitikk
 • Sonarer
 • Sosialantropologi
 • Spill og spillutvikling (serious gaming)
 • Systemarkitektur
 • Teknisk kybernetikk
 • Toksikologi
 • Undervannsteknologi
 • Økonomisk og strategisk analyse
   

Arbeidsstedet er på Kjeller ved Lillestrøm eller på Karljohansvern i Horten. Vi har et begrenset antall hybler til leie på Kjeller og prioriterer tildelingen til dem som ikke bor i pendleravstand til instituttet.

Hvem kan søke?

Du kan søke sommerjobb hos oss hvis du studerer ved et universitet eller en høgskole. Du må være norsk statsborger, og vi krever sikkerhetsklarering.

Hva må du gjøre?

25. september åpner vi opp for søknader om sommerjobb 2021.

Søknadsfristen er 15. november. Vi ber da om vitnemål og karakterutskrifter fra videregående skole og høgskole/universitet. Fortell gjerne kort om hobbyer og fritidsinteresser også. I søknadsskjemaet må du merke de fagfeltene du ønsker å jobbe innenfor.

Sikkerhetsklarering

For studenter i sommerjobb benytter vi nivå Konfidensielt. Aktuelle kandidater vil få tilsendt blankett for personopplysninger, som fylles ut og returneres.
Du kan lese mer om sikkerhetsklarering her.
 

Hvert år gir vi sommerjobb til 60-70 flinke studenter. Martin fra Norges handelshøgskole har sett på hvilke internasjonale samarbeidsavtaler Forsvaret er med på, og han har analysert makroøkonomiske trender for hvor mye ulike land bruker på forsvar.
Olav hadde sommerjobb hos oss i 2019. Han fikk i oppgave å teste ut en ny VR-løsning for pilottrening med flysimulator.
Når det smeller på sola, skurrer det i Forsvarets HF-radioer. Romfysiker Aurora (23) har hjulpet oss med å forstå hvorfor. Hun var én av over 60 studenter som fikk sommerjobb ved Forsvarets forskningsinstitutt i 2019.