Skip Navigation LinksSlik-får-Forsvaret-flere-kvinner

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / Bokmål / Aktuelt / Slik får Forsvaret flere kvinner
Aktuelt

​Viten 1/2017: Slik får Forsvaret flere kvinner. Foto: FFI.

Slik får Forsvaret flere kvinner
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
25.04.2017
Linje
I en ny utgave av VITEN tar vi for oss erfaringene med økt kvinneandel i førstegangstjenesten og ser på hva som må til for å øke kvinneandelen blandt de militært ansatte.
  • Hvorfor er det ikke flere kvinner i Forsvaret?
  • Hva kan vi gjøre for å endre kjønnsbalansen?

Dette var spørsmål Forsvarsdepartementet (FD) stilte seg tilbake i 2006. Da ble stortingsmelding 36, Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret, laget.

 

   VITEN 1/2017: Slik får Forsvaret flere kvinner

 

Den gangen identifiserte FD flere tiltak for å øke kvinneandelen. Etableringen av forskningsprosjekter var et sentralt tiltak. Dette var bakteppet for prosjektet Forskning på årskull. Siden forskningen på kvinner i Forsvaret nå trappes ned, velger vi å bruke denne VITEN-rapporten til å oppsummere og konkludere forskningen vår fra de ni årene vi har forsket.

 

I tillegg er dette et passende tidspunkt for en slik oppsummering: Vi har akkurat erfart hvordan allmenn verneplikt har gitt flere kvinner inne til førstegangstjeneste, og vi har fått verdifulle erfaringer fra avdelinger med høy kvinneandel.

 

Et viktig funn fra disse avdelingene er at en sterkt økende kvinneandel i førstegangstjenesten ofte bidrar til å endre kvinnenes rolle i Forsvaret til det bedre. Mens kvinnene tidligere måtte ha «bein i nesa», «bli en av gutta» og passe inn i et maskulint miljø, ser vi nå i større grad at kvinnene kan delta i tjenesten på like fot med de samme gutta. De slipper å måtte tilpasse seg en kultur utelukkende dominert av menn.

 

Forsvaret har likevel ikke lykkes med en tilsvarende vekst i antallet kvinnelige militært ansatte. Mens hver fjerde soldat inne til førstegangstjeneste nå er en kvinne, er dette bare tilfelle for én av ti militært ansatte. En viktig grunn til dette er at de kvinnene Forsvaret ansetter, ofte slutter etter få år.

 

I denne VITEN-rapporten tar vi for oss erfaringene med en økende kvinneandel i førstegangstjenesten. Vi ser også på veien videre for Forsvaret dersom ønsket er å øke kvinneandelen blant de militært ansatte. Selv om Forsvaret har kommet langt på disse årene, er det mye som gjenstår.

Forsvaret er ennå ikke i mål.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt