Russisk forsvarsutvikling

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Avdeling Analyse / Russisk forsvarsutvikling
Forskningen
Den atomdrevne ubåten Jurij Dolgorukij lå i vannet utenfor Severodvinsk i juli 2009. Den ble designet for å ha med Bulava interkontinentale missiler, som kan bære kjernefysiske ladninger. Foto: Scanpix / Alexander Zemlianitsjenko
Russisk forsvarsutvikling
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
08.02.2017
Linje
Russland vil i overskuelig framtid være en faktor av stor betydning for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, spesielt i nordområdene. FFI legger derfor vekt på å opprettholde og videreutvikle sin russlandskompetanse.
​Russland iverksatte høsten 2008 en meget omfattende reform av militærmakten, kjent som Serdjukov-reformen. Samtidig bruker landet større ressurser på militærmakten enn det har gjort på noe tidspunkt etter Sovjetunionens oppløsning.
 
I 2017 fortsetter FFI analysen av reformen og ser nærmere på disse spørsmålene:
  • Hvordan går gjennomføringen av reformen og våpenprogrammet?
  • Hvilke konkrete resultater er oppnådd?
  • Hvilke justeringer har vært foretatt underveis?
  • Hva kan reformens retning si oss om hvordan Russland ser for seg at landets militære maktmidler kan bli brukt i framtiden?
 
Videre vil det være interessant å se nærmere på de langsiktige perspektivene for finansiering av reformen som sådan og materiellprosjektene som inngår i våpenprogrammet for perioden fram mot 2020, samt utviklingen innen Russlands militærindustrielle kompleks.
 
Forholdet mellom Norge og Russland vil i stor grad være et produkt av de fundamentale forandringene som skjer i nordområdene. Dermed er det aktuelt å studere de sikkerhetspolitiske konsekvensene i et regionalt og flerdimensjonalt perspektiv. Dette omfatter også studier av potensialet for tillitskapende tiltak og styrket forsvarssamarbeid i Barentshavsregionen.
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt