Skip Navigation LinksICE-worx

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Innovasjon og industriutvikling / ICE worx - et senter for innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering
Forskningen

​I kontrollrommet samles informasjon fra utplasserte sensorer og sensorer på ubemannede farkoster. Personene her ser alle objekter og personer, både egne og fiendtlige, på et kart. De styrer mannskapene som sendes ut, og formidler informasjon til dem. Foto: FFI.

ICE worx - et senter for innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
27.02.2019
Linje
Her skaper vi arenaer, prosesser og aktiviteter for å utvikle nye teknologiske løsninger og materiell som Forsvaret trenger.

FFI er i gang med å etablere et senter for innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering (ICE worx) for forsvarssektoren. Dette innovasjonssenteret vil organisere aktører, verktøy og prosesser som kan støtte hurtig problemløsning og utvikle nye løsninger basert på å utnytte tilgjengelig kommersiell teknologi.

 

Test og eksperimentering i laboratoriefasiliteter og i felt vil stå sentralt. Som en del av dette vil FFI videreutvikle industrisamarbeidet til å omfatte militære og sivile industriaktører med relevant kompetanse eller teknologi for Forsvaret.


Gjennom etableringen av ICE worx vil vi videreutvikle arenaer og nettverk der brukere, forskere og industrien jobber sammen om å utvikle og eksperimentere med eksisterende og ny teknologi.

 

Det legges opp til tidlig eksponering av teknologi og prototyper for relevante brukermiljøer, da dette har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å stimulere til hurtigere innovasjonsløp og relevante løsninger.

 

Kontakt
Fungerende forskningsleder Jens Inge Hyndøy
Telefon 63 80 76 37

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt