Totalforsvar

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Totalforsvar
Forskningen
Totalforsvar
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
08.01.2018
Linje

​Avdeling Totalforsvar skal utvikle samfunnssikkerhet og beredskaps- og sikkerhetstiltak for Forsvaret og det sivile samfunn, inkludert sivilt-militært og tverrsektorielt samarbeid.

 

Gjennom forskningsbasert kunnskap skal avdelingen være en sentral bidragsyter til utvikling av totalforsvaret og nasjonal samfunnssikkerhet, og gi kunnskapsbaserte råd til myndigheter og aktører i hele krisespekteret i og utenfor forsvarssektoren.

 

Avdelingen skal bidra til å tydeliggjøre og utnytte instituttets kompetanse innenfor samfunnssikkerhet og beredskap slik at det kommer forsvarssektoren og det sivile samfunn til nytte.

 

I venstremenyen kan du lese mer om noen av forskningsprosjektene på avdelingen.

 

Les også

 

Kontakt

Forskningsdirektør Janet M. Blatny

Telefon 63 80 78 27

 

 

Forskningsdirektør Janet Martha Blatny. Foto: FFI

Beredskapstelefon

400 33 373

FFI er beredskapslaboratorium for rådgiving og analyse av farlige stoffer. Beredskapstelefonen er døgnbemannet.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt