Skip Navigation LinksOm-sikkerhetsklarering

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Karriere / Om sikkerhetsklarering
Om sikkerhetsklarering
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
06.02.2017
Linje
Alle som jobber på FFI må sikkerhetsklareres og autoriseres. Her får du vite litt mer om sikkerhetsklarering og hva som kreves for å bli sikkerhetsklarert.

Når vi kaller inn aktuelle kandidater til intervju, informerer vi samtidig om hvilket klareringsnivå som er aktuelt for den utlyste stillingen – vanligvis Hemmelig (H). For sommerstudenter er klareringsnivået Konfidensielt (K).

Når du skal sikkerhetsklareres blir det innhentet opplysninger om deg fra ulike registre, slik som politiet, folkeregistret, ulike kreditopplysningsregistre, osv. For klareringsnivå Konfidensielt, innhentes kun opplysninger om deg. For nivå Hemmelig eller høyere innhentes også opplysninger om din familie – jo høyere klareringsnivå, jo flere opplysninger kreves.  

Disse opplysningene danner grunnlaget for en helhetsvurdering av din pålitelighet, lojalitet og sunne dømmekraft – det vil si din sikkerhetsmessige skikkethet - jf. sikkerhetsloven § 21 første ledd.   
 

Saksbehandlingstid

Normalt vil saksbehandlingstiden være mellom to og tre måneder. Klarering av utenlandske statsborgere vil erfaringsmessig ta lenger tid. Lengre saksbehandlingstid kan også forekomme avhengig klareringsmyndighetenes kapasitet, sakens kompleksitet og om informasjon må innhentes fra andre land.


Dersom vi må hente informasjon fra land som Norge ikke har samarbeidsavtale med (jf. Forskrift om personellsikkerhet § 3-7) eller hvor det av andre grunner er spesielt vanskelig å innhente nødvendig dokumentasjon, kan dette vanskeliggjøre saksbehandlingen. I tilfeller hvor behandlingstiden viser seg å ta flere måneder, opp til ett år, kan en eventuell ansettelse måtte revurderes.

Les mer under veiledning til sikkerhetsloven kap. 6 og forskrift om personellsikkerhet når det gjelder § 22.

Er du og/eller ektefelle/partner/samboer utenlandsk statsborger eller har studert/bodd i utlandet?

Hvis du og/eller ektefelle/partner/samboer er utenlandsk statsborger vil sikkerhetsklarering bli vurdert etter din og/eller din ektefelles/partners/samboers nasjonalitet og oppholdstid i Norge, jf. sikkerhetsloven § 22.

Har du selv, og/eller ektefelle/partner/samboer, de siste ti årene hatt opphold i til sammen ett år eller mer i USA, Canada, Danmark, Island, Slovenia eller Nederland, så krever disse landene at du/dere gir tillatelse til at oppholdet i landet sjekkes – dette gjør du/dere ved å fylle ut et samtykkeskjema.

Personopplysningsblanketten

Alle som skal sikkerhetsklareres må gi samtykke om dette på forhånd. I praksis gjør du det ved at du fyller ut personopplysningsblanketten – blanketten må skrives ut og fylles ut for hånd – skriv tydelig, husk dato og signatur. Les veiledningen før du starter – den inneholder viktig informasjon som hjelper deg til å fylle ut blanketten riktig!


Personopplysningsblanketten og eventuelle vedlegg skal du sende i dobbel konvolutt. På den innerste konvolutten skriver du PERSONKONTROLL v/sikkerhetsleder og merker konvolutten med referansenummeret for stillingsutlysningen.

Sendes til:
Forsvarets forskningsinstitutt
PB 25
2027 Kjeller

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt