Skip Navigation LinksInstituttledergruppen

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Om ffi / FFIs organisasjon / Instituttledergruppen
Instituttledergruppen
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
11.05.2018
Linje

 

John-Mikal Størdal, administrerende direktør ved FFI

Jan Erik Torp, stabssjef ved FFI

Espen Skjelland, forskningsdirektør ved avdeling Strategiske analyser og fellessystemer

Johnny Bardal, forskningsdirektør ved avdeling Forsvarssystemer

Janet Martha Blatny, forskningsdirektør ved avdeling Totalforsvar

Hanne Marit Bjørk, forskningsdirektør ved avdeling Innovasjon og industriutvikling

 

 

 

 

John-Mikal Størdal (født 1965)

 

John-Mikal Størdal er administrerende direktør ved FFI. Han er Master of Science i aeronautics og astronautics fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA og sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra Norges tekniske høgskole (NTNU). Fagområdene hans er systemprosjektering, navigasjon, undervannskrigføring og kamp- og ildledningssystemer.


John-Mikal Størdal har arbeidet ved FFI siden 1989. Han har lang og solid erfaring både som forsker, forskningssjef og avdelingssjef ved ulike FFI-avdelinger, i tillegg til forskningsopphold ved MIT i USA. I 2009 gjennomførte Størdal sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Siden 2012 har han vært Norges representant i EDA R&T Steering Board og i NATO Science and Technology Board (STB). Størdal var stabssjef ved FFI i tre år før han ble administrerende direktør i 2012.

 

 

 

 
Jan Erik Torp (født 1963)

 

Jan Erik Torp er stabssjef ved FFI. Han er Cand.scient. i geofysikk (den faste jords fysikk) fra Universitetet i Bergen. Fagområdene hans er simuleringsstøttet operasjonsanalyse, sikkerhetspolitikk og samfunnssårbarhet.


Jan Erik Torp har arbeidet ved FFI siden 1987. Han har vært forsker, forskningssjef og avdelingssjef ved avdeling Analyse i mange år. I 2008 gjennomførte han sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Torp var avdelingssjef ved avdeling Maritime systemer fra 2009 til han ble stabssjef ved FFI i 2012.

 

 

 

 
Espen Skjelland (født 1965)

 

​Espen Skjelland er forskningsdirektør ved avdeling Strategiske analyser og fellessystemer. Han er Cand.scient. i informatikk fra Universitetet i Oslo. Fagområdene hans er analyse, herunder sikkerhetspolitikk, økonomi og operasjonsanalyse.


Espen Skjelland har arbeidet ved FFI siden 1990. I perioden 1995–2002 var han i Forsvarsdepartementet, der han blant annet hadde stillinger som rådgiver og prosjektleder, avdelingsdirektør og hovedsekretær for Forsvarspolitisk utvalg. Fra 2003 var Skjelland forskningssjef ved avdeling Analyse før han ble leder for avdelingen i 2009.

 

 

 

Johnny Bardal (født 1956)

 

Johnny Bardal er forskningsdirektør ved avdeling Forsvarssystemer. Han er sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra Norges tekniske høgskole (NTNU). Fagområdene hans er navigasjon, presisjonsstyrte våpen og kamp- og ildledningssystemer.


Johnny Bardal har arbeidet ved FFI siden 1981, både som forsker, forskningssjef og avdelingssjef. Han har dessuten hatt ulike stillinger utenfor instituttet, blant annet som forsker ved Nasas Jet Propulsion Laboratory i USA, teknisk og administrativ direktør ved Ericsson Radar AS, og bedriftsrådgiver ved Carta Booz-Allen & Hamilton AS og Avenir AS. Bardal har vært leder for avdeling Luft- og romsystemer siden 2014.

 

 

Janet Martha Blatny (født 1966)

 

Janet M. Blatny er forskningsdirektør ved avdeling Totalforsvar. Hun er dr.ing. i bioteknologi fra NTNU. Fagområdet hennes er bioteknologi og mikrobiell genetikk, og hun har bred kompetanse også innen problemstillinger knyttet til CBRNE-vern (kjemiske, biologiske, radiologiske, nukleære og eksplosive stoffer).


Janet M. Blatny har arbeidet ved FFI siden 2003, først som forsker og siden som forskningsleder ved avdeling Beskyttelse og samfunnssikkerhet. Hun har tidligere arbeidet ved NTNU og NMBU som postdoktor og forsker. Gjennom et bredt, internasjonalt nettverk også i EU og Nato har hun etablert flere samarbeidsprosjekter mellom FFI og ulike sivile og militære aktører innenfor samfunnssikkerhet, beredskap og trusselforståelse. I 2009 gjennomførte hun sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Blatny har vært leder for avdeling Beskyttelse og samfunnssikkerhet siden 2014.

 

 

Hanne Marit Bjørk (født 1971)

 

Hanne M. Bjørk er forskningsdirektør ved avdeling Innovasjon og industriutvikling. Hun er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk fra Norges tekniske høgskole (NTNU). Ekspertisen hennes er knyttet til innovasjon og kommersialisering, strategiutvikling og styring, analyse, beslutningsstøtte og risikostyring i forbindelse med materiellanskaffelser i Forsvaret.


Hanne M. Bjørk har arbeidet ved FFI siden 2001. Hun har 20 års erfaring med forskning og utvikling innenfor forsvar og energi. Bjørk har tidligere jobbet med langtidsplanlegging og forsvarsindustriell utvikling ved instituttet, og var leder for Strategi- og planenheten i perioden 2009–2012. Hun ledet Statkrafts FoU-programmer i perioden 2012–2017 før hun kom tilbake til FFI i 2017, da som leder for Enhet for forsvarsindustriell utvikling. Bjørk har vært leder for avdeling Innovasjon og industriutvikling siden 2018.​

 

 

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt