Noen viktige hendelser 2018

Her har vi samlet noen viktige hendelser som har skjedd i 2018

Besøk av justisminister Per-Willy Amundsen på Sagene brannstasjon i forbindelse med signering av beredskapsavtale med Forsvarets Forskningsinstitutt FFI om bistand til nødetatene ved ulykker med farlige stoffer (CBRNe).

Januar

FFI ble nasjonalt beredskapslaboratorium for analyse av CBRN – kjemiske, biologiske, radioaktive og kjernefysiske prøver. Laboratoriet har døgnbemannet vakttelefon, har fått over 50 henvendelser og har deltatt på tre øvelser i 201

FFI fikk tildelt 7,7 millioner kroner fra EUs forskningsprogram Horisont 2020 for å forske på samfunnssikkerhet. Prosjektene skal bidra til smartere grensekontroll, mer kunnskap om eksplosiver og nye metoder for å oppdage farlige stoffer.

Mars

Testprogrammet for Joint Strike Missile (JMS) ble avsluttet med en vellykket test. FFI hadde ansvaret for flyintegrasjon og instrumentering av testområdet.

Reagerer kvinner annerledes enn menn på soldatlivets ekstreme belastninger? Det var tema for FFI-forum «Hvor mye tåler Ola og Kari soldat» 20. mars? I mai den siste av tre planlagte studier i prosjektet allmenn verneplikt gjennomført. Foreløpige funn tyder på at eksplosiv styrke påvirkes mest, og at dette reduseres mer hos menn enn hos kvinner

Sjøforsvaret kjøpte inn fire nye HUGIN autonome undervannsfarkoster, som FFI har vært med på å utvikle. HUGIN ble i 2018 også brukt i søket etter det savnede passasjerflyet MH370, og til å finne den savnede argentinske ubåten ARA San Juan på 800-meters dyp.

Mai

FFI arrangerte fagseminar om «Virtualisering i nettverksdomenet». Dette gjør det mulig å bygge mer fleksible og biligere IKT-løsninger enn tidligere.
«Utvikler vi et totalforsvar tilpasset trusselen og dagens samfunn?» var temaet for FFI-forum i mai.