FFIs styre

Styret er FFIs øverste organ og er ansvarlig for instituttets virksomhet.

Styret har ansvar for effektiv organisering og gjennomføring av den samlede
virksomheten i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Dette skal utføres i samsvar
med instituttets formål og hovedoppgaver.

Styret utarbeider FFIs årlige budsjett. Det fremmer forslag til basisbevilgningen overfor Forsvarsdepartementet (FD), og avlegger regnskap og årsrapport til FD.

Malin Stensønes

Styreleder Malin Stensønes. 2017

Styreleder siden 2017
Malin Stensønes er politiker (KrF) og forfatter med bakgrunn fra næringslivet. Hun har vært direktør for Osloregionens Europakontor i Brussel (2012–2014) og i Norges Rederiforbund (1999–2010). Stensønes var politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet under forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll (1997–1999) og har senere hatt ulike politiske verv på fylkesnivå. Stensønes har utgitt to sakprosabøker om forsvar, beredskap og samfunnssikkerhet.


Stensønes har allsidig erfaring fra nasjonalt og internasjonalt påvirknings- og kommunikasjonsarbeid fra både privat og offentlig sektor. Hun har utdanning innenfor religionshistorie (Universitetet i Oslo), internasjonal politikk (Vesalius College i Brussel) og ledelse (BI i Oslo).
 

Kristin Misund

Pressebilde Kristin Misund. Foto

Medlem av styret siden 2013
Kristin Misund har vært forskningssjef ved Borregaard siden 2004. Hun har lang erfaring som styreleder og styremedlem fra blant annet Innovasjon Norge, Oslofjordfondet og Norges forskningsråd. Misund er utdannet dr. ing. fra NTNU.
 

Tone Merethe Lindberg Grøstad

Pressebilde. Styremedlem Tone Merethe Lindberg. Foto

Medlem av styret siden 2017
Tone Merethe Lindberg Grøstad er direktør i Maskingrossisternes Forening. Tidligere har hun blant annet vært direktør i Natech AS og Habu technology og arbeidet som prosjektleder i Kunnskapsparken Nord. Grøstad har flere styreverv og solid erfaring fra industriutvikling i petroleumsnæringen. Hun har utdanning fra Nord universitet innenfor ledelse, personalutvikling og arbeidslivskunnskap.
 

Trond Grytting

Pressebilde.foto

Medlem av styret siden 2018
Trond Grytting er kontreadmiral i Forsvaret og har lang og variert bakgrunn fra Sjøforsvaret. Han var Norges forsvarsattaché til USA og Canada fra 2010 til 2014. Grytting har tidligere vært nestkommanderende for Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø (2009–2010) og sjef for Landsdelskommando Nord-Norge (2005–2009). Han har dessuten vært sjef for Norwegian Task Group og Kysteskadren. Grytting er utdannet ved Sjøkrigsskolen.
  

Erik Espeset

Erik_Espeset_01 (3)

Medlem av styret siden 2019
Konsernsjef i Tafjord fra 1. januar 2013. Tidligere konsernsjef i Hexagon Composites ASA og mangaer i Enron Nordic Energy. Sivilingeniør og Master of Business Administration (MBA), styreleder i miljøstiftelsen Zero og styreleder i Mørenett AS.
 

Thor Engøy

THE_2

Medlem av styret siden 2019. Mer tekst om Engøy kommer.
 

Kristian Svartveit

portrett_styremedlem_KRS

Medlem av styret siden 2019. Mer tekst om Svartveit kommer.