FFIs styre

Styret er FFIs øverste organ og er ansvarlig for instituttets virksomhet.

Styret har ansvar for effektiv organisering og gjennomføring av den samlede
virksomheten i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Dette skal utføres i samsvar
med instituttets formål og hovedoppgaver.

Styret utarbeider FFIs årlige budsjett. Det fremmer forslag til basisbevilgningen overfor Forsvarsdepartementet (FD), og avlegger regnskap og årsrapport til FD. Det sittende styret ble oppnevnt av regjeringen i april 2023, for perioden 2023-2025.

 

Portrettbilde av mann med grått hår og grålig skjegg

Aslak Tveito

Styreleder fra 2021

Aslak Tveito er leder av Simulasenteret (2002–) og professor i numeriske beregninger ved Universitetet i Oslo (1994–). Tveito har tidligere arbeidet ved Sintef. Han har omfattende erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid spesielt med University of California, San Diego og Berkeley. Forskningen hans er i dag knyttet til studiet av hjerteceller basert på numeriske modeller, og han veileder flere doktorgradsstudenter og yngre forskere.

Portrettbilde av mann i skjorte og dressjakke

Dag H. Stølan

Medlem av styret siden 2023

Dag H. Stølan er administrerende direktør i Space Norway. Han kommer fra stillingen som konserndirektør for sikkerhet og infrastruktur i selskapet. Før han ble ansatt i Space Norway i 2017, har Stølan lang og bred erfaring fra Forsvaret, senest som generalmajor og sjef for investeringsavdelingen i Forsvarsmateriell. Stølan har både militær og sivil utdannelse, blant annet fra Krigsskolen, Hærens og Forsvarets stabsskoler og internasjonale studier.

Portrettbilde av smilende kvinne

Toril Nag

Medlem av styret siden 2023

Toril Nag er utdannet sivilingeniør innen Computer Science og jobber som Seniorpartner i HitecVision som er Norges største PE fond. Nag har mer enn 25 års  industrierfaring fra teknologi og telekommunikasjonsvirksomheter samt finans. Hun var fram til mai 2023 Konserndirektør i industrikonsernet Lyse i Stavanger, der hun ledet konsernets forretningsområde Telecom som omfatter Bredbåndsoperatøren Altibox, mobilselskapet ICE, og en rekke fiberselskaper. Nag har bred styre-erfaring fra energi-og tekonologivirksomheter, og var i perioden 2018  - 2022 styreleder i bransjeorganisasjonen IKT Norge. Hun har også vært medlem i en rekke regjeringsoppnevnte kommisjoner og råd- herunder Digital 21, Digitaliseringsrådet, Personvernkommisjonen og Produktivitetskommisjonen.

profilbilde av Anne Husebekk

Anne Husebekk

Styremedlem fra 2021

Anne Husebekk har siden 2013 vært rektor ved UiT Norges arktiske universitet. Husebekk er utdannet lege med spesialisering i immunologi og transfusjonsmedisin. Hun har bred erfaring fra styrer og verv, blant annet som leder av styret ved UiT (2013–), leder av styringsgruppen i Senter for hav og Arktis (2018–) og nestleder i styret for Forsvarets høgskole (2020–).

profilbilde av Gunnar Bovim

Gunnar Bovim

Styremedlem fra 2021.

Gunnar Bovim er utdannings- og forskningspolitisk rådgiver ved NTNU. Han er utdannet lege med spesialisering i nevrologi. Bovim har tidligere vært rektor ved NTNU (2013–2019) og administrerende direktør for Helse Midt-Norge RHF (2009–2013). Han har bred erfaring fra styrer og verv, blant annet som styreleder ved NTNU Technology Transfer AS (2021–) og styreleder i Innovasjon Norge (2018–).

Portrettbilde av mann

Thor Engøy

Ansattvalgt styremedlem siden 2019

Thor Engøy er sjefsforsker ved FFI. Han har arbeidet ved FFI siden 1995 som forsker, forskningsleder og oppdragsleder. Engøy har blant annet arbeidet med måling av radioaktiv forurensning og testing av strålingsdetektorer, og har dessuten lang erfaring fra militært miljøsamarbeid. Engøy er utdannet dr.scient i fysikk fra Universitetet i Oslo.

Portrettbilde av kvinne. Hege Jødahl

Hege Kristin Jødahl

Ansattvalgt styremedlem fra 2023

Hege Kristin Jødahl har vært ansatt på FFI siden 1993. Hun har blant annet arbeidet med hardwareutvikling og programmering av kameraovervåkingssystemer og eksperimenter med overvåkingssystemer. Hege ble prosjektleder i 2003, og har siden 2009 vært forskningsleder for forskningsprogram Ammunisjon.  Hege har vært med i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i flere år, og ledet utvalget i to perioder.