FFIs styre

Styret er FFIs øverste organ og er ansvarlig for instituttets virksomhet.

Styret har ansvar for effektiv organisering og gjennomføring av den samlede
virksomheten i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Dette skal utføres i samsvar
med instituttets formål og hovedoppgaver.

Styret utarbeider FFIs årlige budsjett. Det fremmer forslag til basisbevilgningen overfor Forsvarsdepartementet (FD), og avlegger regnskap og årsrapport til FD. Det sittende styret ble oppnevnt av regjeringen i april 2021, for perioden 2021-2023.

Aslak_Tveito.jpg

Aslak Tveito

Styreleder fra 2021

Aslak Tveito er leder av Simulasenteret (2002–) og professor i numeriske beregninger ved Universitetet i Oslo (1994–). Tveito har tidligere arbeidet ved Sintef. Han har omfattende erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid spesielt med University of California, San Diego og Berkeley. Forskningen hans er i dag knyttet til studiet av hjerteceller basert på numeriske modeller, og han veileder flere doktorgradsstudenter og yngre forskere.

Trond_Grytting.jpg

Trond Grytting

Medlem av styret siden 2018
Trond Grytting er kontreadmiral i Forsvaret og har lang og variert bakgrunn fra Sjøforsvaret. Han var Norges forsvarsattaché til USA og Canada fra 2010 til 2014. Grytting har tidligere vært nestkommanderende for Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø (2009–2010) og sjef for Landsdelskommando Nord-Norge (2005–2009). Han har dessuten vært sjef for Norwegian Task Group og Kysteskadren. Grytting er utdannet ved Sjøkrigsskolen.

Tone_Grostad.jpg

Tone Merete Lindberg Grøstad

Medlem av styret siden 2017
Tone Merethe Lindberg Grøstad er direktør i Maskingrossisternes Forening. Tidligere har hun blant annet vært direktør i Natech AS og Habu technology og arbeidet som prosjektleder i Kunnskapsparken Nord. Grøstad har flere styreverv og solid erfaring fra industriutvikling i petroleumsnæringen. Hun har utdanning fra Nord universitet innenfor ledelse, personalutvikling og arbeidslivskunnskap.
 

profilbilde av Anne Husebekk

Anne Husebekk

Styremedlem fra 2021

Anne Husebekk har siden 2013 vært rektor ved UiT Norges arktiske universitet. Husebekk er utdannet lege med spesialisering i immunologi og transfusjonsmedisin. Hun har bred erfaring fra styrer og verv, blant annet som leder av styret ved UiT (2013–), leder av styringsgruppen i Senter for hav og Arktis (2018–) og nestleder i styret for Forsvarets høgskole (2020–).

profilbilde av Gunnar Bovim

Gunnar Bovim

Styremedlem fra 2021.

Gunnar Bovim er utdannings- og forskningspolitisk rådgiver ved NTNU. Han er utdannet lege med spesialisering i nevrologi. Bovim har tidligere vært rektor ved NTNU (2013–2019) og administrerende direktør for Helse Midt-Norge RHF (2009–2013). Han har bred erfaring fra styrer og verv, blant annet som styreleder ved NTNU Technology Transfer AS (2021–) og styreleder i Innovasjon Norge (2018–).

Thor_Engoy.jpg

Thor Engøy

Ansattvalgt styremedlem siden 2019

Thor Engøy er sjefsforsker ved FFI. Han har arbeidet ved FFI siden 1995 som forsker, forskningsleder og oppdragsleder. Engøy har blant annet arbeidet med måling av radioaktiv forurensning og testing av strålingsdetektorer, og har dessuten lang erfaring fra militært miljøsamarbeid. Engøy er utdannet dr.scient i fysikk fra Universitetet i Oslo.

Elin_Bøhler.jpg

Elin Margrethe Bøhler

Ansattvalgt styremedlem fra 2021

Elin Margrethe Bøhler er seniorforsker ved FFI, der hun har jobbet siden 2000 som forsker og oppdragsleder. Bøhler har ansvar for utvikling av den internasjonalt anerkjente sonarytelsesmodellen LYBIN samtidig som hun arbeider med utvikling av analyseverktøy og programvare knyttet til situasjonsforståelse i maritime operasjoner. Bøhler er utdannet sivilingeniør i miljøfysikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).