Mediepolitikk

FFI ønsker å være tilgjengelig for media. Og vi har et ansvar for å formidle relevant kunnskap om det vi forsker på.

FFI ønsker en aktiv mediekontakt fordi:

  • Instituttet har et ansvar for å formidle relevant kunnskap til oppdragsgivere og samarbeidspartnere spesielt og allmennheten generelt.
  • Mediene er en viktig kanal for å nå ut til allmennheten.
  • FFI ønsker å delta i samfunnsdebatten innenfor områder der instituttet har kompetanse.
  • FFI ønsker å skape forståelse for viktigheten av forskning generelt og FFIs virksomhet spesielt.

 
FFI skal framstå profesjonelt og troverdig i mediene. For å sikre dette har vi etablert interne retningslinjer for den faglige kvalitetssikringen og Kommunikasjonsenheten koordinerer mediekontakten. Det er kommunikasjonssjefens ansvar å legge til rette for god mediekontakt.

Henvendelser fra mediene

FFI har som mål at den som henvender seg fra pressen skal få tilbakemelding i løpet av én time; om, hvem, når og på hvilken måte instituttet eventuelt kan bidra. Dette gjelder også dersom FFI ikke kan bidra.
 
Pressehenvendelser kan gjøres på telefon 63 80 71 30 i arbeidstiden og på 99 38 71 30 etter arbeidstid, eller ved å sende epost til info@ffi.no. 

FFI vil presisere

Generelt ønsker FFIs forskere ikke å kommentere pågående rettsprosesser.