Er det forskjell i fysisk respons og restitusjon mellom kvinner og menn etter krevende militære feltøvelser?

FFI-Rapport 2020

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/01738

ISBN

978-82-464-3267-0

Format

PDF-dokument

Størrelse

5.8 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Hilde K. Teien Rita Tansø Kristine Gulliksrud Svein Martini Thomas A. Valnes Marius Raustøl Anders Aandstad Olav Vikmoen

Krevende militære feltøvelser kjennetegnes av et høyt fysisk aktivitetsnivå, ofte kombinert med utilstrekkelig matinntak og søvn. Tidligere forskning har vist at slike øvelser fører til tap av både kroppsvekt, kroppsfett og muskelmasse, og dessuten endringer i blodmarkører og en stor nedgang i fysisk prestasjonsevne. Nesten all tidligere forskning er utført på menn, og med kjønnsnøytral førstegangstjeneste i Forsvaret er det behov for mer kunnskap om hvordan kvinner reagerer på slike øvelser. I tillegg vet vi i dag lite om hvordan restitusjonen hos begge kjønn er etter slike øvelser. Denne rapporten tar for seg resultatene fra to feltstudier utført under en moderat- og en svært krevende militær feltøvelse. Hensikten var å se på menn og kvinners akutte respons og restitusjon. For å svare på problemstillingen ble kroppssammensetning, blodmarkører og fysisk prestasjonsevne målt hos deltakerne før og i tiden etter feltøvelsene.

Den moderat krevende feltøvelsen førte til en nedgang i kroppsvekt og kroppsfett hos begge kjønn. Det var ingen endringer i muskelmassen. Kroppsvekten var gjenopprettet i løpet av 72 timer for kvinnene, men ikke helt gjenopprettet hos mennene. Begge kjønn hadde redusert kroppsfett etter 72 timers restitusjon. Det var ingen kjønnsforskjeller i disse endringene. Det var små eller ingen endringer i blodmarkører.

Den svært krevende feltøvelsen gav en nedgang i kroppsvekt og kroppsfett for begge kjønn, mens bare menn tapte muskelmasse. Nedgangen i kroppsvekt og muskelmasse var større hos menn enn kvinner. Alle endringer i kroppssammensetning var restituert innen en uke. Det var kraftig endring i blodmarkører med blant annet reduksjon i anabole hormoner som veksthormon, og en økning i stresshormon og muskelskadeprotein. De fleste blodmarkører var restituert etter en uke, men stresshormonet kortisol var fremdeles forhøyet etter to uker hos kvinner.

Den eneste endringen i fysisk prestasjonsevne under den moderat krevende feltøvelsen var en nedgang i eksplosiv styrke i underkroppen hos menn, som fortsatt var redusert etter 72 timer restitusjon. Det var ingen kjønnsforskjeller i endring i prestasjonsevne under denne øvelsen.

Under den svært krevende feltøvelsen var den eksplosive styrken i både underkroppen og overkroppen og evnen til å utføre kortvarig intenst arbeid (anaerob kapasitet) redusert hos begge kjønn. Styrken i overkroppen og anaerob kapasitet var restituert innen to uker, mens styrken i underkroppen fortsatt var redusert. Den reduserte prestasjonsevnen etter to uker var større hos menn enn kvinner.

En svært krevende feltøvelse førte til endringer i kroppssammensetning, blodmarkører og fysisk prestasjonsevne hos begge kjønn. Responsene var for det meste like mellom kjønnene, men mennene tapte mer muskelmasse og restituerte eksplosiv styrke i beina tregere enn kvinner. En moderat krevende øvelse førte til en liten endring i kroppssammensetning og blodmarkører og kun små endringer i prestasjon, og det var ingen kjønnsforskjeller. Dette viser at de negative fysiologiske endringene i kroppen etter feltøvelser kan reduseres betydelig med nok hvile og mat.

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/01738

ISBN

978-82-464-3267-0

Format

PDF-dokument

Størrelse

5.8 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert