FIST skal sikre informasjonsdeling

Fakta 2023

Om publikasjonen

Format

PDF-dokument

Størrelse

1 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
FIST er et flernasjonalt forskningssamarbeid mellom Norge, Tyskland og USA. Formålet er å utvikle, teste og demonstrere teknologier og metoder som gjør det mulig å dele informasjon sikkert og effektivt mellom militære styrker. Moderne IKT er nødvendig for å understøtte Forsvarets operative evne. Forsvarets kampkraft sikres i stor grad gjennom interoperabilitet med våre allierte. Det er derfor avgjørende at norske styrker kan virke effektivt sammen med allierte styrker.

Om publikasjonen

Format

PDF-dokument

Størrelse

1 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert