Icing and wind – implications and mitigations in high-intensity, safety-critical drone operations in Norway

FFI-Rapport 2022

Om publikasjonen

Rapportnummer

22/01459

ISBN

978-82-464-3417-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

6 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen
Morten Hansbø Øistein Hoelsæter
Bakgrunnen for dette arbeidet er et ønske ved Oslo Universitetssykehus (OUS) om å utforske mulighetene for å bruke droner til å transportere blodprøver m.m. mellom to sykehus i Oslo – Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Hensikten er å oppnå forbedringer i pasientbehandlingen og å oppnå høyere effektivitet ved å konsolidere to av de store laboratoriene. Vi innleder med å diskutere brukerbehovene. Vi baserer oss på en omfattende studie utført av OUS. Vi konkluderer med at det er behov for hyppige droneflygninger hele døgnet (muligens 15 minutter mellom hver flygning), med lette nyttelaster – alltid under 3,5 kg. Sikkerhet er et særdeles strengt krav. Vi beskriver videre hvordan operasjoner med nåværende kommersielle og profesjonelle droner blir påvirket av ising og vind. Vi oppsummerer relevant værstatistikk og sammenstiller dette med brukerbehovene. Vi identifiserer så aktuelle tiltak og skisserer viktige elementer for veien videre mot å realisere visjonen om dronebasert transport av blodprøver. Vi understreker spesielt betydningen av å utvikle nye løsninger for planlegging og kontroll, der nyere utvikling innen automatisering og autonomi utnyttes. Dette er nødvendig for å være i stand til å utnytte meteorologitjenester og målinger fra droner og eksterne sensorer effektivt. Isbeskyttelsessystemer bør bli standardutrustning på alle droner i profesjonell bruk i Norge. Vi understreker også betydningen av å undersøke oppførselen til aktuelle dronesystemer i større grad enn i dag. En helhetlig tilnærming blir viktig, med en gradvis, risikostyrt modning basert på læring gjennom begrensede operasjoner. Vi konkluderer med at det spesielle tilfellet med transport av blodprøver mellom Rikshospitalet og Ullevål sykehus er realistisk i et 5–10-årsperspektiv. En viss begrenset risiko for alvorlige hendelser og ulykker vil gjenstå selv om den foreslåtte tilnærmingen følges. Denne risikoen er forbundet med sjeldne værsituasjoner så vel som med en rekke andre forhold, eksempelvis kollisjonsfare og teknisk svikt. Helhetlig risikohåndtering og risikoaksept bør studeres videre før intensive operasjoner med transport av blodprøver kan tillates i urbane strøk.

Om publikasjonen

Rapportnummer

22/01459

ISBN

978-82-464-3417-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

6 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert