Vitenskapelige og teknologiske fremskritts innvirkning på CBRN-vern frem mot 2030 – konklusjoner fra en langtidsstudie i regi av NATO Science & Technology Organization

FFI-Rapport 2022

Om publikasjonen

Rapportnummer

22/00247

ISBN

978-82-464-3389-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.2 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Leif Haldor Bjerkeseth Per Leines Lausund Bjørn Pedersen Thor Engøy Janet Martha Blatny

Denne rapporten oppsummerer de viktigste resultatene fra NATO Science & Technology Organization (STO) sin langtidsstudie på CBRN-vern (TR-HFM-273, Long-Term Scientific Study on CBRN Defence). Studien ble ledet av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og utført i perioden 2016-2020. Elleve land deltok i studien. Resultatene ble publisert i juni 2021.

Langtidsstudien ser først på nåværende og fremtidige kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske (CBRN) trusler og farer frem til 2030 i lys av mulighetene som eksisterende og nye vitenskapelige og teknologiske fremskritt gir. Langtidsstudien er en forskningsbasert studie med fokus på mulighetene dagens og fremtidig vitenskapelig forskning vil kunne gi for å styrke alliansens CBRN-vern.

Studien ser på hvordan CBRN-utfordringene kan motvirkes, ved å benytte den raske utviklingen innen vitenskap og teknologi som verden nå opplever, til å forbedre eller utvikle nye kapabiliteter for å styrke CBRN-vern frem mot 2030. Omfattende vitenskapelige fremskritt så vel som teknologiske megatrender som digitalisering, miniatyrisering, bærbar teknologi, tingenes internett, nanoteknologi, kunstig intelligens, autonomi, automasjon, robotisering, stordata og syntetisk biologi bidrar til et stadig mer komplekst trusselbilde for NATO innen CBRN-området. Som en konsekvens av dette endres kravene som må stilles til et effektivt CBRN-vern. Samtidig har den sikkerhetspolitiske situasjonen endret seg dramatisk.

Den utvidede CBRN-trusselen og -faren utfordrer alliansens påvisningssystemer, fysisk beskyttelse, farehåndtering og medisinske mottiltak. Den omfattende og raske teknologiske utviklingen, samt konvergering mellom enkelte forskningsområder gir både nye trusler, men også muligheter til gradvis og kontinuerlig å motvirke trusselen ved å utvikle nye og forbedrede CBRN-vernkapabiliteter og andre forsvarskapabiliteter.

Studien påpeker behov for kontinuerlig forskningsbasert kunnskap for å oppnå dette. CBRN-vern må ses på som et integrert system av komponenter som virker inn på hverandre og som en del av et fullstendig forsvarssystem. Fremtidig kapabilitetsutvikling innen CBRN-vern må gjøres som en integrert del av forsvarsplanlegging og utviklingen av de totale forsvarskapabilitetene og for Norge også innen totalforsvarskonseptet. Fremtidig kapabilitetsutvikling vil trenge tverrfaglig forskning og forståelse av hvordan teknologiutvikling kan forbedre eksisterende eller utvikle nye forsvarskapabiliteter, jfr. de fremvoksende og banebrytende teknologiene som er belyst i NATO STOs rapport «Science & Technology Trends 2020-2040». Disse teknologiene er tatt inn i langtidsstudiens vurderinger av teknologiske banebrytende muligheter for å styrke alliansens CBRN-vern.

Nylig publisert