Kontaktskjema ICE worx

Skjema for registrering hos FFIs innovasjonssenter ICE worx

Trekantsamarbeidet, det tette samvirket mellom brukere, forskere og industrien, gir utviklingsmiljøene en unik forståelse for operative behov og utfordringer. På denne måten kan vi i fellesskap utvikle Forsvarets operative evne videre. Det er spesielt viktig å se hva slags bidrag sivil teknologi kan gi for Forsvaret både på kort og lang sikt.

FFI ønsker å komme i kontakt med sivil industri, gjerne SMB-er, som har teknologi og/eller løsninger som kan være av interesse. 

  • Spørsmål 1-6: kontaktinformasjon
  • Spørsmål 7-12: bakgrunnsinformasjon om virksomheten
  • Spørsmål 13-18: informasjon om teknologien/løsningen

 

Fyll ut skjema