Kontakskjema ICE worx

Skjema for registrering hos FFIs innovasjonssenter ICE worx

Ved å registrere dykke i dette kontaktskjemaet vil de bli lagra i databasen vår. De vil få eit standardsvar med meir informasjon. De vil også få nyheitsbrev når nye aktivitetar blir lagde ut.

Trekantsamarbeidet, det tette samvirket mellom brukarar, forskarar og industrien, gir utviklingsmiljøa ei unik forståing for operative behov og utfordringar. På denne måten kan vi i fellesskap utvikle Forsvarets operative evne vidare. Det er spesielt viktig å sjå kva slags bidrag sivil teknologi kan gi for Forsvaret både på kort og lang sikt.

FFI ønskjer å komme i kontakt med sivil industri, gjerne SMB-ar, som har teknologi og/eller løysingar som kan vere av interesse. 

Spørsmål 1–6: kontaktinformasjon
Spørsmål 7–12: bakgrunnsinformasjon om verksemda
Spørsmål 13–18: informasjon om teknologien/løysinga

Fyll ut skjemaet