Arctic Surveillance Program

Nytt program skal samordne arbeidet med satellittbasert overvåking i Norge.

Styret i Arctic Surveillance Program. F.v. Christian Hauglie-Hanssen (Norsk Romsenter), Arild Saga (Forsvaret), Kenneth Ruud (FFI) og Einar Vik Arset (Kystverket)

Kystverket, Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og Norsk Romsenter formaliserte 4. mai 2023 programsamarbeidet Arctic Surveillance (ASP) for utvikling av nasjonale kapasiteter innen satellittbasert overvåking.

Samarbeidet skal sikre en helhetlig tilnærming til myndighetsbehovet for satellittbasert overvåking, i første omgang maritim overvåking.

Programmet skal videre støtte opp under nasjonale brukerbehov relatert til maritim overvåkning, utvikle nasjonal romindustri, og støtte nasjonale aktører og FoU-initiativer.

De fire etatene er representert både i felles programkontor og i styringsgruppen for programsamarbeidet. Programstyret og programkontoret vil bli ledet av Norsk Romsenter.