Bardehvaler hører mer enn vi tror

De første vellykkede hørselstester på bardehvaler noensinne ble gjennomført i Lofoten i juni. Forskerne er overrasket over resultatene.

Nærbilde av en av hvalene som ble hørselstestet under et forskningsforsøk i lofoten sommeren 2023. Vi ser tydelig satelittsenderen som er festet på ryggfinnen. Hvalen er i ferd med å dykke ned i det blå vannet.
En av hvalene som ble testet, med satellittmerking. Satellittsporing og dykkedata viser at hvalene som ble testet har det fint og har fortsatt vandringen. Foto: NMMF

Et internasjonalt vitenskapelig team som forsøker å kartlegge hørselsfølsomhetskurven (audiogrammet) hos bardehval har avsluttet sin tredje sesong i Norge. I år klarte forskerne for første gang å teste hørselen hos to vågehvaler (Balaenoptera acutorostrata). Dataene som samles inn, skal brukes i arbeidet med å regulere menneskeskapt støy i havene.

To unge vågehvalhunner ble testet, satellittmerket og sluppet fri.

Hører høye frekvenser

Hos den første hvalen målte teamet den auditive hjernestammeresponsen (ABR). Denne testmetoden brukes også på mennesker, for å se om hjernen vår registrerer en lyd. 

– Dette var et viktig skritt som gjorde at vi kunne finne passende innstillinger for fremtidige hørselstester, forteller Dr. Dorian Houser fra National Marine Mammal Foundation.
Hos den andre hvalen tok teamet det et skritt videre og samlet inn både ABR og informasjon om hørselsfrekvensområdet. 

– Resultatene var overraskende. Vågehvalen hadde en mye høyere frekvensgrense for hørselen enn vi tidligere har antatt basert på øreanatomien og frekvensene i lydene de lager, forteller Dr. Petter Kvadsheim fra FFI.

– Dette betyr at de oppfatter mer av den menneskeskapte støyen enn vi tidligere har antatt, sier Kvadsheim.

Bilde av vågehval som stikker snuten opp av vannet. du ser at det er tau og garnrester som har satt seg fast på dyret.
Rester av fiskegarn hadde vokst inn i snuten på den andre hvalen som ble testet. Forskerne klarte på fjerne dette før de målte hvalens hørsel. FOTO: NMMF

 

Reddet fra fiskegarn

Hørselstesten ble utført på samme måte som regelmessig utføres hos delfiner og niser, ved bruk av overflatesensorer festet til huden med sugekopper.

Satellittsporingen og dykkedata viser at hvalene oppfører seg normalt etter forsøkene, opplyser Lars Kleivane fra LKARTS-Norway, en av partnerne i prosjektet.

Årets forsøk ble avsluttet 30. juni. Forskerne håper å samle inn data fra flere hvaler neste sommer. 

Nærbilde av garnrestene som hadde festet seg i munnen og snuten på en vågehval.
Garnrestene forskerne klarte å fjerne fra hvalen.

– Det er veldig tilfredsstillende å få bekreftet at metoden vår fungerer og at vi kan gjennomføre slike tester uten å stresse eller skade hvalen, sier Kvadsheim.

I tillegg til å teste hvalen, har forskerne trolig reddet et av individene fra en langsom og smertefull død. Den ene hvalen som ble testet hadde rester av fiskegarn surret rundt snuten. Taurestene hadde sittet der en stund, og hadde begynt å skjære seg inn i snuten.

– Vi klarte å fjerne tauet da vi gjennomførte testene. Det har sannsynligvis reddet hvalen, mener Kvadsheim.

Kart med røde prikker og streker som viser hvor langt en satellittmerket vågehval har beveget seg på en uke. Den har svømt mer enn 1000 nautiske mil.
Satellittmerking gjør at vi kan følge hvordan det går med hvalen etter forsøkene. Her er ruta den ene av hvalene har fulgt i dagene etter testingen. Den svømte først mot vest, så nordover forbi Nordkapp til beiteområder utenfor Finnmarkskysten. Illustrasjon: FFI/LKARTS-Norway.

Om prosjektet

Forskningsprosjektet for å kartlegge bardehvalenes hørsel ledes av National Marine Mammal Foundation (NMMF) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Målet er å hente inn grunnleggende informasjon som er nødvendig for å etablere vitenskapelig baserte retningslinjer for støyeksponering av bardehval.  Informasjonen vil fylle et kunnskapshull som er avgjørende for å beskytte bardehvalene mot menneskeskapt havstøy.

Forskningen er finansiert av Subcommittee on Ocean Science and Technology Interagency Task Force on Ocean Noise and Marine Life, som består av Office of Naval Research, Bureau of Ocean Energy Management, National Oceanic and Atmospheric Administrations, National Marine Fisheries Service, US Navy Living Marine Resources og US Marine Mammal Commission.

Mer om testprosjektet finner du her.