Bli med på neste Hacking 4 Allies!

FFI og Innovasjon Norge søker deltakere til Hacking 4 Allies (H4A). Nå kan norske virksomheter søke på programmets neste programsyklus, H4A-2022/23.

Illustrasjon av et militært senario med mye ny teknologi
I fjorårets runde deltok åtte bedrifter i innovasjonsprogrammet Hacking 4 Allies. De er nå i gang med å vise fram sine teknologier for relevante miljøer i Forsvaret. Dette er en av flere illustrasjoner som brukes i dette formidlingsarbeidet. Illustrasjon: Halogen

Hacking 4 Allies (H4A) er et innovasjonsprogram. Det henvender seg spesielt til oppstartsselskaper, små og mellomstore bedrifter (SMBer), og andre ikke-etablerte forsvarsindustriaktører. Intensjonen er å øke norsk og alliert forsvarsevne.

Programmet tilrettelegger for at utvalgte aktører kobles mot relevante operative problemstillinger, av interesse for et større alliert marked. H4A bygger videre på erfaringene til selskaper som har lykkes med å komme inn på markedet i USA.

Husk at fristen for å søke er 15. mai.