Bli med på neste Hacking 4 Allies!

FFI og og Innovasjon Norge søker deltakere til Hacking 4 Allies (H4A). Nå kan norske virksomheter søke på programmets neste programsyklus, H4A-2021/22.

Soldat sender drone av gårde i vinterlandskap
Illustrasjonsfoto. En soldat fra Telemark-bataljonen starter en drone av typen Puma II under en vinterøvelse. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Hacking 4 Allies (H4A) er et innovasjonsprogram. Det henvender seg spesielt til oppstartsselskaper, små og mellomstore bedrifter (SMBer), og andre ikke-etablerte forsvarsindustriaktører. Intensjonen er å øke norsk og alliert forsvarsevne.

Programmet tilrettelegger for at utvalgte aktører kobles mot relevante operative problemstillinger, av interesse for et større alliert marked. H4A bygger videre på erfaringene til selskaper som har lykkes med å komme inn på markedet i USA.

Målet er at disse aktørene skal bli levedyktige selskaper.

Arbeider du i et selskap dette er interessant for? Da skal du se nærmere på utlysningen. Den finner du på nettsidene til Norwegian-American Defense and Homeland Security Industry Council (NADIC). Her er mer informasjon om H4A, søknadsprosessen, utvelgelsen og selve programmet.