Kort forklart: Hva er edge computing?

Moderne militære operasjoner krever datakraft. Nå kan minidatasentere tas med ut i felt. De kan plasseres på en kommandoplass, på et kjøretøy eller et skip, eller til og med i sekken til en soldat.

I denne podkasten forteller sjefsforsker Eli Gjørven hva edge computing innebærer. I norsk oversettelse kalles det kantprosessering, eller «databehandling på kanten».

Engelske «edge» og norske «kant» uttrykker at det handler om hvordan data kan behandles «på kanten av nettverket», det vil si nær brukerne, og følgelig ikke trenger å gå veien om et datasenter som ligger langt unna.  

Beholde oversikten

Gjørven arbeider ved FFIs avdeling Strategiske analyser og fellessystemer.

– Et viktig spørsmål er hvordan militært personell i strid kan beholde oversikten og ta gode, informerte beslutninger. I verste fall blir kontakten med hovedkvarteret brutt. Da kan edge computing være et av svarene, sier hun, og fortsetter:

– Et minidatasenter kan settes opp lokalt, for eksempel sammen med en løsning for 5G-mobil. Dermed har soldatene tilgang på informasjon og tjenester nær seg, også dersom tjenester sentralt ikke fungerer. Det er slike egenskaper som gjør det så interessant å se nærmere på edge computing i Forsvaret.

En evig utfordring

FFI har allerede flere forskningsprosjekter i gang. De ser på ulike sider ved denne tilnærmingen.

ffi_eli_edge_IMG_3886.jpg
Sjefsforsker Eli Gjørven. Foto: FFI.

– Samvirke og tilgang til informasjon i militære operasjoner har til alle tider vært en utfordring. Det er det fortsatt, men eksisterende og nye sensorer gjør det nå mulig å samle store mengder data om omgivelsene og striden, sier Gjørven.

– Da blir det gull verdt at data behandles til korrekt, presis og oppdatert informasjon. Den parten som forstår en situasjon best har alltid fordelen, og kan ta de raskeste og beste beslutningene. En like viktig side er å bidra til enheter som opererer autonomt i utgangspunktet. Det vil for eksempel si avdelinger som skal opptre uavhengig av sentraliserte tjenester i store deler av et oppdrag – kanskje langt ute på havet. De kan også løse oppgavene sine bedre ved hjelp av edge computing.

Hør mer i podkasten Kort forklart.