Kort forklart: Hva er forsvarsanalysen?

Forskningsdirektør Espen Skjelland forteller om Forsvarsanalysen, FFIs årlige rapport til forsvarsledelsen.

Forsvarsanalysen er navnet på en årlig rapport fra FFI. Her bruker instituttet hele sin faglige bredde til å gi forsvarsledelsen råd og anbefalinger om Forsvarets videre utvikling.

Analysen har sitt utspring i prosjektet Strategiske forsvarsanalyser. Det ble opprettet i 2021. Anmodningen kom fra forsvarssjefen. Prosjektet har som ambisjon er å sammenstille og videreutvikle analyser og resultater fra alle avdelinger ved FFI.

– Dette er en del av FFIs vanlige arbeid. Vi har i mange år også jobbet med rapporter som ingen ba oss om, men som ga et bilde av det som skjedde i Forsvaret. Så kom forsvarssjefen og ba oss gjøre dette, hvert eneste år, forteller Espen Skjelland i denne podkasten.

Han er forskningsdirektør ved Strategiske analyser og fellessystemer.

– Vi bruker nye ideer, ny kunnskap og trekker ut fra det en del konklusjoner. I tidligere slike rapporter har vi ikke alltid vært flinke til også å tenke på hvordan problemene kan løses. Det prøver vi å gjøre her.

Første analyse i 2022

Den første forsvarsanalysen ble lagt fram i mars 2022.

Forsvarsanalysen ser på rammefaktorene Forsvaret påvirkes av. Forskerne ved FFI ser på status for den overordnede balansen mellom Forsvarets oppgaver, struktur og økonomi.

Videre trekker hver analyse fram noen spesielle temaer, basert på nyere forskning på FFI, der et mål er å se potensialer for å forbedre Forsvarets operative ytelse.

Disse temaene varierer fra år til år. Rapporten avsluttes med overordnede råd om retningsvalg for Forsvarets utvikling, og konkrete anbefalinger om tiltak basert på funnene i rapporten.

Åpen for alle

Forsvaret og FFI ser nytten av at flest mulig blir kjent med de temaene Forsvarsanalysen tar for seg. Alle skal derfor kunne lese den nedgraderte versjonen av analysen, for eksempel på ffi.no. Den presenteres også på et eget, åpent møte og i et utvidet sammendrag.

Mest mulig aktuell

Forsvarsanalysen legger vekt på å være aktuell. Den tar hensyn til nye forhold som påvirker Forsvaret. Russlands angrep på Ukraina i 2022 har skapt stor ustabilitet i vår del av verden.

De omfattende følgene av krigen påvirker norsk sikkerhet. Det som i første omgang var ringvirkninger, har i neste omgang blitt årsak til store og pågående endringer i internasjonal sikkerhet, økonomi og energiforsyning.