Kort forklart: Hva er påvirkningsoperasjoner?

Vi blir utsatt for påvirkning hver dag gjennom reklame, markedsføring og sosiale medier. Men hva skjer når dette settes inn i en militær sammenheng?

Eskil Grendahl Sivertsen er spesialrådgiver ved FFIs avdeling Totalforsvar. I denne podkasten forklarer han hva påvirkningsoperasjoner er.

– Enkelt forklart kan vi si at påvirkningsoperasjoner er bruk av ulike manipulasjonsteknikker som desinformasjon, falske kontoer, bruk av stedfortredere og inautentisk atferd på sosiale medier satt i system for å påvirke en målgruppes holdninger eller handlinger, sier Sivertsen.

I følge ham spres falske nyheter seks ganger så raskt som vanlige nyheter. Grunnen til det er at de er laget for å vekke sterke følelser, og at algoritmene på sosiale medier prioriterer innhold som skaper mest mulig engasjement. Det er mange aktører som aktivt bruker påvirkning og det begynner å bli et ganske komplisert bilde.

Forskerne ved FFI studerer særlig hvordan påvirkning kan få konsekvenser for Forsvarets operative evne og muligheten til å drive operasjoner både alene og i rammen av Totalforsvaret. Eller hvordan det kan påvirke et politisk handlingsrom for å ta i bruk Forsvaret i en gitt situasjon. De ser også ned på enkeltmannsnivå på hvordan den enkelte soldat og en avdeling kan blir utsatt for ulike påvirkningsvirkemidler i både fred, krise og krig.

E-tjenesten, PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) peker alle på Russland og Kina som de statlige aktørene som mest sannsynlig vil kunne ha en interesse av å påvirke Norge. De opererer litt forskjellig.

– Russland bruker påvirkning for å svekke tillitt og skape tvil om hva som egentlig er sant. De vil forsterke eksisterende konflikter i samfunnet og få oss til å ha mindre tillitt til hverandre, mediene og myndighetene og på den måten svekke demokratiet fra innsiden. Også Kina bruker påvirkning til å forsterke konflikter eller undergrave aktører de mener opptrer mot kinesiske interesser, men har først og fremst vært opptatt av å promotere seg selv som en ansvarlig og viktig aktør, forklarer Sivertsen.

Forskerne ved FFI tar også på seg oppdrag for samfunnet for øvrig.

– Den kunnskapen vi utvikler for Forsvaret og forsvarssektoren kommer jo sivilsamfunnet til gode. I fjor høst gjorde vi for eksempel et oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet for å kartlegge om stortingsvalget i fjor ble utsatt for utenlandsk påvirkning, forteller Sivertsen.

Hør Sivertsen forklare mer om påvirkningsoperasjoner i denne podkasten.