Propaganda, desinformasjon og påvirkningsoperasjoner

Hvordan foregår skjult påvirkning og manipulasjon på nett og sosiale medier, hvilken risiko utgjør det for Norges politiske og militære handlefrihet og hvordan kan vi som samfunn beskytte oss? 

Fakta om prosjektet

Avdeling

Totalforsvar

Prosjektet er en integrert del av forskningen på beskyttelse av samfunnet (BAS) og sammensatte trusler.

Samarbeidspartnere

Prosjektet deltar i Nato Science & Technology Organisation (STO) og Nato Allied Command Transition (ACT) sitt arbeid med kunnskapsutvikling innen kognitiv krigføring.

Statlige og ikke-statlige forsøk på manipulasjon av andre lands demokratiske prosesser, offentlig debatt og politisk og militær virkelighetsoppfattelse har blitt en betydelig utfordring i takt med økt stormaktsrivalisering og den teknologiske utviklingen.

Det er et behov for mer kunnskap om hvordan avanserte påvirkningsoperasjoner fungerer og hvordan effekten av dem kan reduseres. Denne typen operasjoner går på tvers av både de tradisjonelle skillene mellom statssikkerhet og samfunnssikkerhet og ansvarsområdene i sektorprinsippet. Dette er en utfordring som stiller nye og høyere krav til situasjonsforståelse, samhandling, kunnskapsutveksling og håndtering på tvers av tradisjonelle roller og ansvarslinjer for å sikre Forsvarets og norske myndigheters evne til å ta riktige beslutninger til rett tid og unngå å komme i en situasjon som begrenser militært og politisk handlingsrom.

Prosjektet «Cyber-Social Propaganda & Influence (C-SPI) – Påvirkning i informasjonsmiljøet» gjennomfører forskningsaktiviteter i samarbeid med de viktigste aktørene i sivil og militær sektor, i den hensikt å styrke nasjonal, tverrsektoriell motstandskraft mot påvirkningsoperasjoner innen rammen av totalforsvaret. Målet er å gjøre norske myndigheter, Forsvaret og relevante totalforsvarsaktørene bedre rustet til å forstå og gjenkjenne påvirkningsoperasjoner, for å dermed kunne begrense effektene av dem gjennom konkrete tiltak. C-SPI ser spesielt på sosiale medier som et virkemiddel i påvirkningsoperasjoner.

Slik kan påvirkning bli en del av kriseøvelser

Jevnlig øvelser er en viktig del av beredskapen. I dag vil nyhetsbildet unektelig være en del av enhver krise. Kommunikasjon har gått fra å være noe etterretning og kommunikasjonsfolk tar seg av, til å være noe alle må forholde seg til. Det gjør at desinformasjon og påvirkningsoperasjoner er en viktig dimensjon i øvelser, men hvordan kan vi øve på å takle dette?

Forskere ved FFI har laget et verktøy kalt Somulator. Her har de klonet nettaviser og kjente sosiale medier, som Facebook, Twitter, Yotube og Instagram.

Med Somulator kan brukerne øve på å håndtere desinformasjon på en enkel, fleksibel og realistisk måte.

Les mer om Somulator

Kontakt

Relevant innhold

Relevante publikasjoner