Social network centric warfare – understanding influence operations in social media

FFI-Rapport 2019

Om publikasjonen

Rapportnummer

19/011194

ISBN

978-82-464-3229-8

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.8 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen
Arild Bergh
Siden tidlig på 2010-tallet har det vært en jevn økning i staters eller organisasjoners bruk av sosiale medier for å forsøke å manipulere meninger og handlinger blant mennesker som er utenfor deres juridiske kontroll. Eksempler på dette som har blitt rapportert i mediene er den russiske hybridkrigen i Ukraina og utenlandsk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016. For Norge og andre Nato-land representerer denne utviklingen en problematisk ny trend som krever andre verktøy og ferdigheter enn det som tradisjonelt har blitt brukt i forbindelse med påvirkningsoperasjoner. Selv om det etter hvert er mye dokumentasjon på disse og andre påvirkningsoperasjoner i sosiale medier er det gjort lite for å utforske hvordan slike kampanjer kan ha en effekt. Formålet med denne rapporten er å støtte Forsvaret og Forsvarsdepartementet i å utvikle en bedre forståelse av problemstillinger rundt påvirkningsoperasjoner i sosiale medier. Dette gjøres ved å gå utover en ren oppsummering av de påvirkningsaktivitetene som har funnet sted i sosiale medier. I stedet bruker rapporten en sosio-teknisk tilnærming for å undersøke ulike aspekter av sosiale medier-basert påvirkningsoperasjoner. Disse aspektene diskuteres så i sammenheng med mer generelle studier av sosial atferd på nett og sosiologi og IKT-relatert forskning. For dette formålet bruker rapporten sekundærdata fra flere tilfeller av sosiale mediermanipulering, både statlige og mindre, mer organiske angrep. Fra denne basen utvikler rapporten en konseptuell modell som gjør oss i stand til å forstå hvordan en påvirkningsoperasjon bruker sosiale mediers iboende egenskaper for å oppnå sine mål. Kort oppsummert blir en planlagt påvirkningsoperasjon utført av aktive operatører og benytter egenskaper ved sosiale medier som legger til rette for visse aktiviteter. Disse egenskapene forsterker og øker rekkevidden til påvirkningsoperasjoner, slik at innholdet spres vidt og legges til i det kontinuerlig aggregerte og akkumulerte innholdet som lagres. Den enorme samlingen av nettinnhold blir kalt online informasjonssedimenter. Denne metaforen blir brukt for å understreke den langsiktige og kumulative tilnærmingen, hvor informasjonen aldri forsvinner, men er mer eller mindre synlig avhengig av hva brukeren er interessert i og søker etter. Nytt innhold påvirkes av online informasjonssedimenter fordi eksisterende innlegg danner materialet som påvirker tolkningen og forståelsen av ny informasjon. Alternativt kan nye innlegg påvirke eksisterende innhold ved å tilby nye måter å tolke gamle innlegg på. I begge tilfeller konkurrerer informasjonen fra påvirkningsoperasjoner om oppmerksomheten i et forsøk på å inngå i, og manipulere, meningsdannende prosesser hos individer og grupper. Formålet vil være å få brukerne til å gjøre noe som er gunstig for aktøren bak påvirkningsoperasjonen. Basert på disse nye innsiktene kan relevante myndigheter begynne å utvikle nye tilnærminger og prosedyrer for å oppdage, vurdere og muligens motvirke slike operasjoner.

Nylig publisert