Påvirkningsoperasjoner i sosiale medier - oversikt og utfordringer

FFI-Rapport 2020

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/01694

ISBN

978-82-464-3280-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.8 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Arild Bergh
Formålet med denne rapporten er todelt: å gi en omfattende oversikt over hvordan stater bruker sosiale medier for å prøve å påvirke befolkningen i andre land, og å undersøke hvordan slike operasjoner har blitt håndtert. Bakgrunnen/bakteppet for rapporten er den økende bruken av sosiale medier i innblanding i for eksempel valg, internasjonale relasjoner eller krisesituasjoner som covid-19-pandemien. Rapporten fokuserer på de praktiske aspektene ved slike påvirkningsoperasjoner – hvilke aktører og elementer er involvert, og hvordan fungerer det? Denne rapporten er rettet mot de som måtte trenge å håndtere eller forholde seg til slik påvirkningsoperasjoner som en del av sitt daglige arbeid. Rapporten forutsetter ikke ekspertkunnskap på områder som media, strategisk kommunikasjon eller informasjonsteknologi – rapporten gir grundige forklaringer og bakgrunn for teknologier som brukes, aktører som er involvert og rollene og samspillet mellom aktørene og teknologiene i påvirkningsoperasjoner. Den sentrale problemstillingen er hvordan den globale, høyteknologiske private infrastrukturen til sosiale medie-selskaper gir direkte, ikke-redigert tilgang til brukere over hele verden, og hvordan denne infrastrukturen misbrukes for å drive skjult påvirkning. Relevante spørsmål blir diskutert gjennom en studie av de russiske påvirkningsforsøkene i det amerikanske presidentvalget i 2016, med henvisninger til den nåværende covid-19-pandemien der det er nødvendig. Gjennom en grundig litteraturgjennomgang, med tilleggsinformasjon fra deltakelse i Nato-grupper og konferanser, blir tre områder undersøkt og belyst: 1. Anatomien til en påvirkningsoperasjon: Hva slags innhold skapes og hvordan spres det? Hvordan støttes en operasjon, bevisst eller utilsiktet, av et økosystem med aktører som dukker opp rundt temaer som blir utnyttet i en påvirkningsoperasjon? 2. Hvordan forsøkte sosiale medieplattformer og myndigheter å håndtere en slik innblanding? 3. Hva er status med hensyn til mulighetene for påvirkningsoperasjoner gjennom sosiale medier? Hva er holdningene og handlingene til sosiale medieplattformer, nasjonale myndigheter og brukere av sosiale medier for å prøve å håndtere slike trusler? Undersøkelsen av disse tre områdene fører til en oppsummering av utfordringene dette utgjør for et demokratisk land. Rapporten antyder at et demokrati vanskelig kan stoppe slike påvirkningsforsøk direkte. I stedet må man kunne håndtere dem gjennom å øke kunnskapen om hvordan påvirkning fungerer i sosiale medier og hvilke problemer og målgrupper en påvirkningsoperasjon kan prøve å utnytte. Slik kunnskap kan brukes til å utvikle utdanningsprogrammer for å fremme motstandsdyktighet blant relevante aktører og i landet for øvrig.

Nylig publisert