Somulator

Hvordan kan påvirkningsoperasjonen bli en del av kriseøvelser?

Jevnlig øvelser er en viktig del av beredskapen. I dag vil nyhetsbildet unektelig være en del av enhver krise. Kommunikasjon har gått fra å være noe etterretning og kommunikasjonsfolk tar seg av, til å være noe alle må forholde seg til. Det gjør at desinformasjon og påvirkningsoperasjoner er en viktig dimensjon i øvelser, men hvordan kan vi øve på å takle dette?

Forskere ved FFI har laget et verktøy kalt Somulator. Her har de klonet nettaviser og kjente sosiale medier, som Facebook, Twitter, Youtube og Instagram. 

Med Somulator kan brukerne øve på å håndtere desinformasjon på en enkel, fleksibel og realistisk måte.

Enkel – fleksibel – realistisk

Det er ikke behov for å laste ned programvare. Alt som trengs er en nettleser. Fordi simulatoren består av kloner av kjente verktøy, vil alle kunne bruk dem uten opplæring. 

Brukeren kan selv velge hvor mange som skal delta på øvelsen – enten det er 20 eller 200 fungerer simulatoren like enkelt. Simulatoren vil også fungere i øvelser der flere etater eller institusjoner øver sammen. Meldingene som sendes ut kan gå ut automatisk eller endres underveis for å tilpasse øvelsens utvikling.

Brukeren lager selv nyhetssakene som passer den aktuelle øvelsen. Det er også mulig å tilpasse innholdet slik at mottakerne får ulikt innhold. Meldingene spres på en naturtro måte og gir brukerne en realistisk opplevelse av nyhetsflommen i en krise.

Vil du teste Somulator?

I samarbeid med NTNU er det gjort klar en funksjonell demo slik at de som ønsker kan se hvordan Somulator fungerer. Demoen resettes automatisk hver time, så det er uproblematisk å legge inn egne ting. Tjenesten vil være utilgjengelig de minuttene reset foregår.

Les mer om Somulator på SoME Lab.

Sumolator vil bli tilgjengelig høsten 2022. Ønsker du mer informasjon om Somulator?

Ta kontakt

Hva er Somulator?

Forskere ved FFI har satt sammen et verktøy for å øve på å håndtere desinformasjon og påvirkning i sosiale medier. Vi mener verktøyet er relevant både for Forsvaret, aktører i Totalforsvaret og for samarbeidspartnere i Nato.

Relevante publikasjoner