Guide to social media training with Somulator

FFI-Rapport 2023

Om publikasjonen

Rapportnummer

23/00493

ISBN

978-82-464-3468-1

Format

PDF-dokument

Størrelse

4.2 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen
Arild Bergh

I en krisesituasjon: Hvordan kan informasjonsmiljøet på nettet håndteres? Det nye verktøyet Somulator er et bidrag.

Både stater og ekstreme politiske grupper har utnyttet sosiale medier i påvirkningsoperasjoner det siste tiåret. Dette er blitt et alvorlig problem for demokratier. Påvirkning skjer både i forkant av og under væpnede konflikter, som i Ukraina. Det samme gjelder under kriser, som covid-19-pandemien. Påvirkningen har ført til generell feilinformasjon, fra konspirasjonsteorier til personangrep på politikere.

Utviklingen har skapt et behov for organisert opplæring i hvordan en håndterer informasjons-miljøet på nettet i en krisesituasjon. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har utarbeidet et verktøy kalt Somulator. Det skal legge til rette for denne typen opplæring.

Somulator simulerer et komplett informasjonsmiljø i sosiale medier. Det legger vekt på å gi en realistisk opplæringssituasjon. Somulator bruker en rekke nettapplikasjoner med åpen kilde-kode. Det kopierer kjente plattformer som Facebook, Twitter, Instagram og YouTube, samt nyhetssider på nettet. Somulator er designet for å kunne utvides, slik at flere sosiale medier kan legges til etter hvert. Disse plattformene styres gjennom spesialbygde opplæringsverktøy. De legger til rette for automatisert distribusjon av store mengder innhold og forberedelse. Deretter følger gjennomføring og oppsummering av opplæringsøkter og øvelser.

Denne rapporten diskuterer kravene og de ulike brukstilfellene som dukket opp i den innledende planleggingsfasen. Deretter undersøker vi hvordan Somulator kan sammenlignes med andre løsninger. De nåværende funksjonene i Somulator oppsummeres. Disse avsnittene i rapporten kan brukes av potensielle brukere, for å vurdere om Somulator passer til deres opplærings-behov.

Kjernen i rapporten forklarer hvordan innhold i sosiale medier er sentralt for å nå opplærings-målene. Vi gir klare eksempler på hvordan man kan utvikle og distribuere innhold for enkle og avanserte opplæringstilfeller. Den generelle arbeidsflyten i en Somulator-opplæringsøkt forklares, og de ulike stadiene i utvikling, produksjon og distribusjon diskuteres. Rapporten beskriver også rollene til deltakere og øvingsansvarlige (Excon) når det gjelder tilgang til og bruk av Somulator. Rapporten avsluttes med en komplett brukerhåndbok for Excon-modulen.

Somulator er tilgjengelig for Totalforsvaret som en tjeneste. Kildekoden til Somulator er tilgjengelig for NATO og våre allierte partnere på forespørsel.

Forskere ved FFI har satt sammen et verktøy for å øve på å håndtere desinformasjon og påvirkning i sosiale medier. Vi mener verktøyet er relevant både for Forsvaret, aktører i Totalforsvaret og for samarbeidspartnere i Nato.

Nylig publisert