Tester kriseledelsens evne til å tenke klart

Det kan være vrient nok å håndtere informasjonsflommen til hverdags. Ekstra vrient blir det når du sitter midt i en krise og folk begynner å twitre om deg.

To personer foran en dataskjerm.
HV-offiser og FFI-forsker Eskil Grendahl Sivertsen ledet mediespillet under Øvelse hovedstad sammen med FFI-kollega Silje Lensu Dåbakk. Foto: Karen Gjetrang / Heimevernet

Du har kanskje sett mange soldater ute på gatene i Osloområdet den siste uken. 3000 HV-soldater, 800 fra Sivilforsvaret og 1000 personer fra en rekke ulike organisasjoner har deltatt i Øvelse hovedstad.

Under øvelsen har de samarbeidet om å håndtere ulike kriser, som sabotasjaksjoner mot jernbane og strømnett, datainnbrudd og trusler mot politikere.

Øvelse hovedstad 2023

Varer fra 12. til 15. september.

Under øvelsen samarbeider Forsvaret med sivile myndigheter og organisasjoner om å løse en krisesituasjon i hovedstaden. 3000 HV-soldater og 1000 sivile har vert med.

I tillegg til Forsvaret deltar blant andre Stortinget, Oslo kommune, Oslo havn, Røde Kors, politiet, Bane NOR, og Statsforvalteren.

I et rom på Lutvann har to FFI-forskere pepret deltagerne med twitter-poster og nyhetssaker for å gjøre øvelsen ekstra realistisk.

– Vi simulerer hvordan informasjonsmiljøet under en krise ser ut, forklarer Eskil Grendahl Sivertsen.

Målet er å vise hvordan sosiale medier og dynamikken i nyhetsbildet påvirker vår virkelighetsforståelse og evne til å tenke klart og løse oppdrag.

Må skille snørr og bart

For å få til dette bruker forskerne et verktøy kalt Somulator. Det er utviklet av FFI, i samarbeid med NTNU, spesielt for denne typer øvelser.

Kriseledelsen i de ulike organisasjonene som har deltatt, har fått nyhetsmeldinger og twitterposter fra Somulator opp på en skjerm i operasjonsrommet.

– En krise foregår ikke i et vakuum. Den skjer i et informasjonsmiljø der sosiale medier spiller en viktig rolle. Skal du øve på å håndtere en krise, må du ha med det elementet, sier Sivertsen.

Tre heimevernssoldater og en politimann snakker sammen på gaten i spikersuppa i Oslo sentrum.
Heimevernssoldater har satt sitt preg på Oslo denne uken. Her øver de med politiet for å sikre området rundt Stortinget. Foto: Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret

Det vil dukke opp mange rykter og vitneobservasjoner under en krise. Utfordringen er å finne ut hva som stemmer, og hva som bare er oppspinn, støy og rykter. Hvilke spørsmål og bekymringer skal du svare ut? Hva gjør du for eksempel hvis det dukker opp twittermeldinger om smell og røyk et sted i byen?

– En kriseledelse kan bruke informasjonen til å få et tidlig varsel eller indikasjon om nye hendelser. De kan bruke det til å agere raskere og dempe krisen. I verste fall kan det å agere på slike meldinger, hvis det viser seg å være oppspinn, forverre krisen, sier Sivertsen.

Også soldatene ute på gata har kunnet følge nyhetsstrømmen fra Somulator på sin telefon. Det har vært mye tøys, men også «ekte» nyheter. Akkurat som i virkeligheten.

– Hvis du er en HV-soldat som er på oppdrag og skal passe på et objekt, er det ikke sikkert det skjer så mye rundt seg. Gjennom å følge med på informasjonsspillet kan du få med deg ting som skjer i hele byen, og bedre forstå din egen rolle og konteksten av oppdraget.

Forskere ved FFI har satt sammen et verktøy for å øve på å håndtere desinformasjon og påvirkning i sosiale medier. Vi mener verktøyet er relevant både for Forsvaret, aktører i Totalforsvaret og for samarbeidspartnere i Nato.

Interesse fra Nato

Omtrent 1000 av deltagerne i øvelsen har vært med i Somulator-universet under øvelsen. Forskerne kommer til å hente inn tilbakemeldinger fra disse.

– Dette er første gang vi bruker Somulator i en så stor øvelse. Det blir viktig å høre hva deltagerne mener. Klarer vi å simulere et informasjonsmiljø? Fungerer det teknisk? Vi vil bruke erfaringene herfra til å forbedre verktøyet, sier Sivertsen.

Flere Nato-land har meldt interesse for å bruke FFI-verktøyet i fremtidige øvelser.

– For meg har det vært ekstra gøy å lede et komplekst mediespill i regi av Heimevernet, med bruk av somulatoren, som jeg tok initiativet til å utvikle på FFI, sier Sivertsen.

Portrett. Mann i uniform og kvinne i sivile klær foran en skog.
Eskil Grendahl Sivertsen og Silje Lensu Dåbakk. Foto: Karen Gjetrang / Heimevernet.