Menneskelig yteevne i kaldt vær

I 24 år har Hilde Teien forsket på menneskekroppen. I denne episoden av Ugradert får du høre mer om hvordan hun forsker og hva hun har lært.

Visste du at Norge leder NATOs senter for kaldværsoperasjoner? Målet her er å dele kunnskap om hvordan soldater kan fungere best mulig i arktisk klima. For å få til det må vi ha kunnskap både om menneskelig yteevne og hva slags utstyr det er lurt å bruke.

Fem tips til deg som ikke vil fryse

Hilde Teien 4.JPG
Hilde Teien

I denne episoden møter du bioingeniør og FFI-forsker Hilde Teien. Hun har blant annet undersøkt:

  • Hvordan kroppen reagerer på ekstreme og langvarige fysiske påkjenninger.
  • Hvor lang tid det tar før kroppen kommer seg (restituerer).
  • Hvilke mekanismer i kroppen er gjør at vi restituerer raskere eller saktere?
  • Hvordan vi kan beskytte oss mot frost- og kuldeskader?
  • Hvor godt fungerer utstyret Forsvaret bruker for å beskytte skadde mot nedkjøling? 
  • Hvordan kan vi få i oss riktig og tilstrekkelig næring under ekstreme påkjenninger?

Kunnskapen som gjør at soldater klarer seg bedre om vinteren er i bunn og grunn nyttig for alle som bor og lever langt mot nord. Hvis du henger med helt til slutt i podkasten får du noen nyttige tips som beskytter deg mot frost- og kuldeskader på tur.

Du kan lese mer om kaldværsskader og forebygging på forsvaret.no.

Hvordan oppdage at du er i ferd med å få en forfrysning eller frostskade. Og hvordan kan du forebygge det?