Espen Skjelland

Forskningsdirektør

Om forskeren

Stilling

Forskningsdirektør

Utdanning

cand. scient.

Kontaktinformasjon

espen.skjelland@ffi.no

Skjelland er forskningsdirektør ved avdeling Strategiske analyser og fellessystemer. Han er cand. scient. i informatikk fra Universitetet i Oslo. Fagområdene hans er analyse, herunder operasjonsanalyse, økonomi og sikkerhetspolitikk.

Skjelland ble ansatt på FFI i 1990, han ble forskningssjef ved avdeling Analyse i 2003 og leder for avdelingen i 2009. I perioden 1995–2002 arbeidet Skjelland i Forsvarsdepartementet. Han var hovedsekretær for Forsvarspolitisk utvalg 2000, Forsvarspolitisk utvalg 2007 og Ekspertgruppen for forsvaret av Norge (2015). Han er Chair (2020-2022) i NATO Science Technology Organization System Analysis and Studies Panel.

Om forskeren

Stilling

Forskningsdirektør

Utdanning

cand. scient.

Kontaktinformasjon

espen.skjelland@ffi.no

Vitenskapelige rapporter og artikler

FFI-rapporter og vitenskapelige artikler skrevet av forskeren