Ole Ingar Bentstuen

Sjefsforsker

Ole Ingar Bentstuen er sjefsforsker ved forskningsprogrammet Militære kommunikasjonsnettverk. Han er utdannet sivilingeniør fra institutt for telematikk ved NTH og har jobbet ved FFI siden 1994.

Ved FFI har Bentsuen jobbet med utviklingen av Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur og deltatt i en rekke internasjonale arbeidsgrupper innen samme tema.

Vitenskapelige rapporter og artikler

FFI-rapporter og vitenskapelige artikler skrevet av forskeren