Paul M. H. Buvarp

Seniorforsker Sikkerhetspolitikk, nasjonal sikkerhet

Om forskeren

Stilling

Seniorforsker

Utdanning

Ph.D statsvitenskap

Paul M. H. Buvarp er statsviter med Ph.D. fra St Andrews University i Skottland. Avhandlingen beskrev aktivitetene til en britisk propagandist og hemmelig agent som opererte i Norge under både første og andre verdenskrig.

Buvarp har arbeidet ved FFI siden 2016 i forskjellige forskningsprosjekter. Faglig er han opptatt av informasjonspåvirkning, desinformasjon og propaganda. Han er også aktiv innen nasjonal sikkerhet, hybride trusler og internasjonal politikk. 

Buvarp har vært gjesteforeleser ved Universitetet i Oslo.

Om forskeren

Stilling

Seniorforsker

Utdanning

Ph.D statsvitenskap

Vitenskapelige rapporter og artikler

FFI-rapporter og vitenskapelige artikler skrevet av forskeren