Petter H. Kvadsheim

Sjefsforsker (dr.scient)

Om forskeren

Tittel

Sjefsforsker

Utdanning

PhD

Petter Kvadsheim har hovedfag og doktorgrad i zoofysiologi fra Universitetet i Tromsø. Der studerte han hvordan arktiske sjøpattedyr er tilpasset å kunne dykke og overleve i kaldt vann. Før han kom til FFI jobbet han som postdoktor ved University of Alaska og førsteamanuensis ved Universitet i Tromsø. Han har vært ansatt som forsker ved FFI siden 2003. 

Kvadsheim har ved FFI hatt ansvar for forskningen på hvordan støy fra militære sonarer og detonasjoner under vann påvirker havmiljø. Han er en av landets fremste eksperter på hvordan fisk og pattedyr påvirkes av menneskeskapt støy og har ledet flere nasjonale ekspertgrupper.

Kvadsheim er forfatter på over 40 vitenskapelige artikler og over 25 rapporter på dette tema. FFI har utstrakt samarbeid med eksterne nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innenfor dette området, og Kvadsheim leder flere internasjonale samarbeidsprosjekter.    

Gå til prosjektside: Hva hører vågehvalen?
 

Om forskeren

Tittel

Sjefsforsker

Utdanning

PhD

Vitenskapelige rapporter og artikler

FFI-rapporter og vitenskapelige artikler skrevet av forskeren