Thomas Hegghammer

Sjefsforsker

Om forskeren

Tittel

sjefsforsker (B.A., MPhil, PhD)

Privat nettside

Hegghammer.com

Kontaktinformasjon

thomas.hegghammer@ffi.no

Den 1. oktober 2022 begynte Hegghammer som professor ved All Souls College ved University of Oxford. Han vil fortsatt være noe tilknyttet FFIs TERRA-prosjekt.

Forskningsområder:

  • Rekruttering av terrorister
  • Terroristers internettbruk
  • Sosiokulturelle praksiser i terrorgrupper
  • Fremmedkrigere
  • Islamistisk ideologi
  • Jihadisme i Saudi-Arabia 
     

Thomas Hegghammer er sjefsforsker tilknyttet TERRA-prosjektet. Han har bachelor- og mastergrad i midtøstenstudier fra Universitetet i Oxford og doktorgrad i statsvitenskap fra Sciences-Po i Paris. Han har jobbet ved FFI siden 2001, hovedsakelig med forskning på terrorisme og jihadisme.

Hegghammer har publisert fem bøker og flere titalls artikler på temaer som fremmedkrigervirksomhet, rekruttering, jihadistisk ideologi, islamisme i Saudi-Arabia og terroristers bruk av internett. Hans siste bok er The Caravan: Abdallah Azzam and the Rise of Global Jihad (Cambridge University Press, 2020).

Vitenskapelige rapporter og artikler

FFI-rapporter og vitenskapelige artikler skrevet av forskeren